Berdien Kingma

Berdien Kingma is op 28 augustus uitgezegend en vertrokken naar Thailand (op 30 augustus). Namens OMF zal ze de kinderen van een zendingsechtpaar onderwijzen. Meer informatie over haar, haar missie en haar ervaringen worden zo spoedig mogelijk toegevoegd.

Heb je vragen over Berdien haar missie? 

Voel je vrij contact te zoeken met Isaäc Wolters, die onderdeel is van het ThuisFrontTeam van Berdien.