Aanbidding & Gebed

A.s. Zondag 19 november willen we een inzameling houden in de Stadskerk. Tijdens de morgendiensten en ook avonds bij Aanbidding & Gebed, die in het teken staat van Oekraïne Jij kunt meehelpen door boodschappen mee te nemen naar de kerk. Een team van Hope4Ukraine gaat dit in ontvangst nemen en persoonlijk naar Charkov brengen.

In Oekraïne woedt nu 1,5 jaar een hevige oorlog tussen het Russische en Oekraïense leger. De aandacht voor deze verschrikkelijke oorlog lijkt wat te verslappen. Dit mag niet gebeuren. Zeker niet met de winter in aantocht. Laten we blijven bidden voor de mensen in Oekraïne en ze ook steunen met praktische hulp.

Op de Aanbidding & Gebed avond, gaan we Jezus groot maken in de aanbidding, Gerben Huisman van Hope4Ukraine zal spreken en we zullen ook naar een videoboodschap luisteren van een voorganger uit Oekraïne. En natuurlijk gaan we bidden en voorbede doen.

Voedselbank

Een aantal broers en zussen hebben ons vragen gesteld over de voedselbank inzamelingen. We hebben vanuit Gebed & Missie een goed contact met de voedselbank. Per maand wordt er nu aan zo’n 520 huishoudens, met partners en kinderen zijn dit 1237 personen, voedsel verstrekt. Dit is een flinke daling van het aantal cliënten die hulp krijgen. Dit heeft ook te maken met de aan het begin van dit jaar verhoogde toeslagen vanuit de overheid. Daardoor komen minder mensen in aanmerking voor de voedselbank. De verwachting is dat dit nog wel weer gaat veranderen. Concreet komt het erop neer dat met de huidige acties bij supermarkten e.d. er voldoende voedsel wordt verzameld. Wij hebben afgesproken dat wij als kerk volgend jaar weer een of twee grote acties gaan doen.