Lees meer

Gebedsweken januari

Groeien in gebed

De tweede en derde week van januari willen wij apart zetten voor een periode van gezamenlijk, aanhoudend en eensgezind gebed en aanbidding. Op zondag 7 januari is er een dag van gebed en vasten (gemeente-breed) en op maandag 8 januari start het programma, dat doorloopt t/m zaterdag 20 januari. In de diensten van zondag 21 januari sluiten we de gebedsweken af.

Visie – het grote waarom achter de gebedsweken
Waarom willen wij die twee weken onophoudelijk, vurig en eensgezind bidden?
7 redenen verwoorden het hart en het motief van de gebedsweken:

  1. Omdat God verlangt dat wij tot Hem naderen en bij Hem zijn
  2. Omdat God iedere gelovige roept tot een leven van gebed
  3. Omdat wij houden van Gods aanwezigheid en Hem willen zoeken en aanbidden
  4. Omdat wij willen groeien in intimiteit met de Vader door gebed
  5. Omdat wij willen groeien in onze identiteit als priesters voor God
  6. Omdat wij meer willen begrijpen van wat het betekent om persoonlijk en als gemeente een ‘Huis van Gebed’ te zijn (zie Markus 11:17; Lukas 19:46, waar Jezus zegt: ‘Mijn Huis moet voor alle volken een Huis van Gebed zijn’ en ‘Mijn Huis moet een Huis van Gebed zijn’)
  7. Omdat wij geloven dat bidden Gods liefde en kracht vrijzet

Geloofsdoel 2020
De gebedsweken van januari zijn bovendien een volgende stap in het ontwikkelen van een cultuur van gebed in de gemeente. Eén van de 5 geloofsdoelen 2020 is het 24/7 gebed – hier volgt de omschrijving zoals opgenomen in het beleidsplan:

‘Wij verlangen naar een krachtige beweging van geestelijke vernieuwing in onze harten, in de gemeente en in de stad. Vanuit het Woord geloven wij dat Gods Geest eensgezind, vurig en volhardend gebed gebruikt om geestelijke vernieuwing tot stand te brengen: smeken om genade dat zonden beleden worden en mensen zich verootmoedigen, een hartstochtelijk verlangen naar de bloei van de kerk en het bereiken van buitenstaanders, een diep verlangen om God te kennen, hem te ontmoeten en een glimp op te vangen van zijn glorie.’

Globale opzet van de gebedsweken

Hoe ziet een dag eruit?
Iedere dag ben je welkom in het Huis van Gebed. Je kunt persoonlijk een gebedsuur reserveren via het online gebedsrooster of je komt langs tijdens één van de drie open momenten, iedere ochtend van 6  tot 8 uur en van 10 tot 12 uur en elke middag van 15 tot 17 uur.

Op woensdagmiddag is er speciaal voor ouders en kinderen een gebedswandeling tussen 15.00 en 16.30 uur. De wandeling eindigt in het Huis van Gebed waar je samen met je kinderen kan bidden, maar ook voor je kan laten bidden.

Om een gebedsuur in het Huis van Gebed te reserveren ga je naar het online rooster. Daar kun je aangeven wanneer je een uur wilt bidden. Dit uur kun je persoonlijk invullen, met een aantal vrienden of met je kring. Daar ben je vrij in. We willen je vragen maximaal één gebedsuur per keer in te vullen, zodat zoveel mogelijk mensen de gelegenheid hebben een gebedsuur in te vullen.

Tijdens de open momenten (van 6 tot 8 uur, 10 tot 12 uur en 15 tot 17 uur), is er een gastheer of een gastvrouw in het Huis van Gebed aanwezig. Hij of zij heet je welkom, er draait zachte aanbiddingsmuziek op de achtergrond of er is ‘live’ aanbiddingsmuziek. Je zoekt een plekje in het Huis van Gebed, waar je kunt bidden, kunt meezingen, je Bijbel kunt lezen. Vanuit het Huis van Gebed worden er ook diverse gebedsvormen aangereikt, die je helpen om een uur door te brengen in gebed. Je hoeft niet het gehele blok van twee uur te blijven, maar kunt komen en gaan wanneer het je past.

Iedere avond (met uitzondering van de vrijdag- en zondagavond) is er van 19:30-21:30 uur een gezamenlijk moment van aanbidding en gebed in het Kleine Auditorium. Aanbiddingsleiders, muzikanten en een gebedsleider leiden in gezamenlijkheid de avond. Iedere avond staat één bepaalde gebedsvorm centraal. Zo zal er onderscheid zijn tussen aanschouwend gebed (naar Psalm 27:4) en voorbede. Elke avond zal een bepaald thema centraal staan waarvoor we willen bidden. Zo is er enerzijds richting waardoor je ook echt gezamenlijk kunt bidden en anderzijds is er alle ruimte om onze gezamenlijk en je persoonlijke gebeden tot God te richten.

Het accent van de avonden ligt niet op prediking of onderwijs, maar op het daadwerkelijke gebed. Dat neemt niet weg dat we iedere avond heel duidelijk uitleggen, wat het doel van de avond is, hoe de avond eruit zal zien en hoe je erin betrokken kunt zijn. Zo bouwen we concreet en praktisch aan gezamenlijk gebed en leren we om samen in Gods aanwezigheid te zijn, of met andere woorden: Gods Tegenwoordigheid te beoefenen.

Iedere avond is er ook ministry-gebed. Je kunt voor je laten bidden aan de zijkant van het Kleine Auditorium of in het Huis van Gebed (dit verschilt per avond en wordt daarom aangegeven).

Is er weer een ononderbroken keten van 24/7 gebed is, zoals tijdens de 1000 uur?
Ja, dat is bedoeling. Tijdens de 1000 uren werd er onafgebroken gebeden in gebedsuren van één uur of meer, waarbij bidders elkaar aflosten. Dat zal ook nu weer het geval zijn. Daarom ben je van harte uitgenodigd om jouw gebedsuur te reserveren via het online gebedrooster (naast de vaste momenten die al zijn ingeroosterd). Zowel ’s nachts als ook overdag kun je via de (tweede) blauwe deur (met het codeslot) aan de linkerzijde van het gebouw toegang krijgen tot het Huis van Gebed

Een toegangscode kun je vinden va Mijn Stadskerk | VBG op het intranet van de website. Geef de code niet zomaar weg aan derden, het gaat om de veiligheid van ons gebouw. Voor de gebedsmomenten in het Kleine Auditorium kun je gewoon via de hoofdingang het gebouw binnen komen.

Wat wordt er van mij verwacht?
Tijdens de open momenten van het Huis van Gebed kun je zelf rustig een plekje zoeken en persoonlijk een uur doorbrengen in het Woord, in gebed en aanbidding. Je mag in –en uitlopen wanneer je wilt. Aanmelden voor deze uren is niet nodig.

Tijdens de gebedsavonden in het Kleine Auditorium kun je alles gerust over je heen laten komen. Er zullen momenten zijn van open gebed, waar je aan deel kunt nemen, maar het hoeft niet. Als je er minder bekend mee bent, zijn deze avonden erg geschikt om te proeven, te ontdekken en te ervaren.

Moet ik me ook aanmelden?
Aanmelden voor de avonden is niet nodig. Wel is het belangrijk om je persoonlijke gebedsuur in het Huis van Gebed te reserveren via het online gebedsrooster.

Zijn er kosten aan verbonden?
Nee, de gebedsweken in januari zijn een gemeenteactiviteit van de Stadskerk en iedereen is van harte welkom er aan deel te nemen.

Moet ik er de hele week bij zijn of kan ik ook een aantal momenten komen?
Omdat er een opbouw in de gebedsweken zit, is het stimulerend en verdiepend als je er zoveel mogelijk momenten bij kunt zijn. Dan ‘groei’ je in de gebedsweken, raak je vlot vertrouwd met de setting en dat helpt om jezelf erin te kunnen geven. Maar het niet is noodzakelijk. De avonden kun je afzonderlijk bezoeken en dit geldt uiteraard ook voor de gebedsmomenten overdag.

Ik zou graag helpen met het organiseren van de gebedsweken, hoe kan dit?
Het is geweldig als je de gebedsweken mee wilt helpen dragen. Op allerhande gebied kun je tot zegen zijn: in het welkomteam, verzorging van koffie en thee, als gastheer of gastvrouw in het Huis van Gebed, in de techniek, en nog veel meer. Help je graag mee, stuur dan een mailtje naar huisvangebed@stadskerkvbg.nl