Mannenhuis van Gebed

het Mannenhuis van Gebed gaat stoppen…

…maar niet voor lang! Het is een tijdelijke stop!

Na de zomer keren we terug met nieuwe ideeën en een nieuwe opzet. We hebben het verlangen mannen op de benen te zetten, zodat ze gaan bouwen en dienen op die plek waar God ze voor roept. In de huidige opzet komt dat nog niet volledig tot zijn recht. Wil jij mee bouwen aan het Mannenhuis van Gebed? Mail dan naar mannenhuisvangebed@destadskerk.nl

Hartelijke groet,

Taakgroepleider Mannenhuis van Gebed
Isaäc Wolters