Gebedsweken Januari 2019

Gebedsweken Januari 2019

‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.’ Johannes 15:5

Een krachtig woord van Jezus: zonder mij kun je niets doen

We kunnen de waarde en het belang van blijven in Christus onmogelijk overschatten. ‘Zonder mij kun je niets doen’, zo zegt Jezus immers? En toch… Soms zijn er van die stemmetjes diep vanbinnen die dit woord proberen uit te dagen. Werkelijk? Is dat écht zo? Kunnen wij écht niets doen zonder Jezus? Als ik om me heen kijk, zie ik heel veel mensen die tot heel bijzondere dingen in staat zijn, zowel professioneel als privé, zonder dat ze Jezus erbij betrekken of erin kennen. Hoe zit dat dan? Of als ik naar mijn eigen leven kijk: soms ben ik zo druk met van alles en nog wat, dat ik op een punt kom, dat ik mijn leven opnieuw in overeenstemming moet brengen met dit krachtige woord, door heel bewust te blijven in Jezus – in gebed en stilte. Ik zie dat ook in de gemeentepraktijk terug. Het is niet moeilijk om onszelf te verliezen in allerlei gemeenteactiviteiten, programma’s en diensten…, het blijkt veel moeilijker om onszelf als gemeente volledig te verliezen in dit woord van Jezus: ‘Zonder Mij kun je niets doen’ – door gebed en stilte. Wat bedoelt Jezus precies? Wat Jezus hier duidelijk wil maken is dit: los van God gebeurt er niets van eeuwigheidswaarde. Alleen datgene wat we in verbinding met Jezus en vanuit de diepe verbondenheid met Hem ondernemen, alleen dat heeft eeuwigheidswaarde, alleen dat draagt werkelijke, geestelijke en blijvende vrucht. Zonder Jezus, geen kerk. Zonder Jezus, niets van blijvende waarde. Zó belangrijk is het dus, om dit woord te omarmen en te leven…

Eerlijk is eerlijk: het gaat niet vanzelf

Blijven in Christus – dat gaat echter niet vanzelf. Dat komt ons niet aanwaaien. De Heilige Geest wil ons daar gelukkig bij helpen, tegelijk vraagt het ook een keuze en een inspanning van onze kant. We kúnnen het contact met Jezus als de Wijnstok verliezen. Daarbij gaat het niet om het verliezen van onze redding, maar wel om het verliezen van de intieme band met Jezus, waardoor Zijn leven in ons stromen kan. We hebben het nodig om elke keer opnieuw ons leven voor Jezus neer te leggen en onder zijn heerschappij te stellen. We hebben het elke keer opnieuw nodig om tegen Jezus te zeggen: ‘Hier zijn wij. Hier is ons hart, onze ziel, ons verstand en onze kracht. Wij leggen het voor u neer en geven het aan u.’ Dit is voor ieder van ons persoonlijk essentieel, maar ook voor ons als gemeente in zijn geheel!

En daarom: gebedsweken

Elk jaar opnieuw willen wij de 2e en de 3e week van januari reserveren voor een intensieve periode van aanhoudend en gezamenlijk gebed. We hebben dit genoemd: ‘De gebedsweken van januari.’ De gebedsweken van januari aan het begin van dit jaar staan nog vers in mijn geheugen gegrift. Het werden weken om te koesteren als een geschenk van de hemelse Vader. Ook dit seizoen willen wij de gebedsweken dus houden, en ook volgend jaar zullen ze er zijn. We willen ze een vaste plek geven in de gezamenlijke gebedsreis waarin we als gemeente onderweg zijn.

Het hart van deze weken: Johannes 15:5

Het hart van deze gebedsweken zijn de woorden uit Johannes 15:5 waar we bij stilstonden: ‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.’ We willen niet alleen praten over het feit dat we als gemeente afhankelijk van Jezus willen zijn. Door middel van de gebedsweken willen wij het ook heel concreet aan God laten zien en tegen Hem zeggen. We verlangen ernaar om onze positie in Jezus te vernieuwen, onze toewijding aan Jezus te versterken en het blijven in Jezus te verdiepen. En dan niet vanuit eigen beweging, maar als reactie op de hemelse uitnodiging om in die hechte, intieme relatie met Vader, Zoon en Heilige Geest te wandelen, zoals God dat voor ons verlangt.

Theo van den Heuvel

Het Programma

De Gebedsweken Januari zijn gepland van maandag 07 januari t/m zaterdag 19 januari 2019.

 1. Persoonlijke uren van gebed

Dagelijks kun je persoonlijke gebedsuren reserveren in het Huis van Gebed. Hiervoor ga je naar het online rooster op de website van de Stadskerk. www.destadskerk.nl/gebed Je kunt alleen een uur doorbrengen in gebed, maar ook met een aantal vrienden of je kring samenkomen. Wanneer jij een uur hebt gereserveerd, kunnen anderen niet in het Huis van Gebed.

 1. Open- en creatieve uren van gebed + woensdagmiddagen

Iedere dag zijn er 2 blokken van 2 uur waarin het Huis van Gebed vrij toegankelijk is voor iedereen (10-12u, 14-16u).

Tijdens deze 2 uur kun je komen en gaan wanneer je wilt. Er is in de morgenuren een gastheer of een gastvrouw aanwezig die je ontvangt en tijdens de middaguren een creatief leider die je -als je dat wilt of nodig hebt- op weg kan helpen om een uur van gebed in te vullen. In het Huis van Gebed liggen instructies en in de hal voor het Huis van Gebed kun je creatief bezig zijn en zo God zoeken.

De woensdagmiddagen worden ingevuld door het kinderwerk. Deze middagen zijn bij uitstek geschikt om samen als gezin met je kinderen naartoe te gaan.

In het huis van gebed hebben we ook 4 documenten liggen die je kunnen helpen om in gebed bij de Vader te komen:

 • Het bidden van de Apostolische gebeden
 • Biddend Bijbellezen
 • In gesprek met de Heilige Geest
 • Een Brief aan God

Ook is er ruimte voor creatieve vormen en uitingen in de hal voor het huis van gebed. Er zal muziek zijn op de achtergrond, er is ruimte om in een groepje te bidden of persoonlijk tijd met God door te brengen. Zo is er enerzijds structuur en richting, en anderzijds alle ruimte en rust.

 1. Aanbidding en Gebed

Iedere avond is er in het Kleine Auditorium een tijd van gezamenlijke aanbidding en gebed van 19.30-21.30u. Er is een band of een akoestische setting, een aanbiddingsleider en een gebedsleider. Elke avond heeft een thema en we kiezen voor een bepaalde vorm van gebed:

Op de maandag- en dinsdagavond is dat geestelijk gebed (gericht op groei in intimiteit met God) op de woensdag- en en donderdagavond is de focus op voorbede (gericht op de gemeente, de stad, mensen, etc.).

Elke avond heb je de gelegenheid om voor je te laten bidden door het gebedsteam.

De weken hebben geen ‘conferentie-insteek’, je kunt iedere avond komen, of een aantal avonden komen, je hoeft je niet aan te melden, maar bent altijd van harte welkom!

De vrijdag avonden worden ingevuld door de jongeren van Reflect en zijn ook alleen toegankelijk voor  deze jongeren.

 1. Nachten van Gebed

Er zijn een aantal nachten van gebed georganiseerd waar je ook van harte welkom bent. Het bidden in de nacht kenmerkt zich, doordat we niet gebonden zijn aan onze agenda’s en tijd. Dit betekent dat we samen met andere mannen, vrouwen of jongeren een unieke gelegenheid creëren om dichtbij het hart van de Vader te komen. Bovendien, in het donker van de nacht, lijkt het duister vrij spel te krijgen in een stad. Daar willen wij biddend tegen opstaan, in de naam van Jezus.We zien echt uit naar wat God ons wil geven van Zichzelf door de weken heen. Het belangrijkste is niet zozeer dat wij al onze noden bij Hem brengen, maar onszélf aan Hem geven en zullen groeien in het kennen en liefhebben van de Vader, Zoon en Heilige Geest.

Nacht van Gebed voor mannen: 15 op 16 januari
Reflect Nacht van Gebed onderbouw: 18 op 19 januari

 1. Meer informatie & reserveren van gebedsuren:

Ga voor meer informatie en om gebedsuren te reserveren in het Huis van Gebed naar: https://www.destadskerk.nl/gebed en klik op ‘NAAR HET ROOSTER’.

AGENDA:

Maandag 07 januari

 • 10-12 uur Open uren van Gebed
 • 14-16 uur Gebed en Creatief
 • 19.30 – 21.30 uur Aanbidding en Gebed
 • Voor de rest in te roosteren als persoonlijke uren

Dinsdag 08 januari

 • 10-12 uur Open uren van Gebed
 • 14-16 uur Gebed en Creatief
 • 19.30 – 21.30 uur Aanbidding en Gebed
 • 22.00 – 06.00 uur Nacht van gebed (alleen voor jongeren Elevate)
 • Voor de rest in te roosteren als persoonlijke uren

Woensdag 09 januari

 • 10-12 uur Open uren van Gebed
 • 14-16 uur Gebed en Kinderen (programma voor gezinnen)
 • 19.30 – 21.30 uur Aanbidding en Gebed
 • Voor de rest in te roosteren als persoonlijke uren

Donderdag 10 januari

 • 10-12 uur Open uren van Gebed
 • 14-16 uur Gebed en Creatief
 • 19.30 – 21.30 uur Aanbidding en Gebed
 • 22.00 – 06.00 uur Nacht van gebed (alleen voor vrouwen)
 • Voor de rest in te roosteren als persoonlijke uren

Vrijdag 11 januari

 • 10-12 uur Open uren van Gebed
 • 14-16 uur Gebed en Creatief
 • 19.00 – 23.00 uur Alleen voor Reflect jongeren
 • 22.00 – 06.00 uur Nacht van gebed (alleen voor Reflect jongeren)
 • Voor de rest in te roosteren als persoonlijke uren

Maandag 14 januari

 • 10-12 uur Open uren van Gebed
 • 14-16 uur Gebed en Creatief
 • 19.30 – 21.30 uur Aanbidding en Gebed
 • Voor de rest in te roosteren als persoonlijke uren

Dinsdag 15 januari

 • 10-12 uur Open uren van Gebed
 • 14-16 uur Gebed en Creatief
 • 19.30 – 21.30 uur Aanbidding en Gebed
 • 22.00 – 06.00 uur Nacht van gebed (alleen voor mannen)
 • Voor de rest in te roosteren als persoonlijke uren

Woensdag 16 januari

 • 10-12 uur Open uren van Gebed
 • 14-16 uur Gebed en Kinderen (programma voor gezinnen)
 • 19.30 – 21.30 uur Aanbidding en Gebed
 • Voor de rest in te roosteren als persoonlijke uren

Donderdag 17 januari

 • 10-12 uur Open uren van Gebed
 • 14-16 uur Gebed en Creatief
 • 19.30 – 21.30 uur Aanbidding en Gebed
 • Voor de rest in te roosteren als persoonlijke uren

Vrijdag 18 januari

 • 10-12 uur Open uren van Gebed
 • 14-16 uur Gebed en Creatief
 • 19.00 – 23.00 uur alleen voor Reflect jongeren
 • 23.00 – 06.00 uur nacht van gebed (alleen voor Reflect jongeren)
 • Voor de rest in te roosteren als persoonlijke uren

Vragen of meer informatie: mail naar huisvangebed@destadskerk.nl