Jonathan & Heleen Wolters

Jonathan en Heleen Wolters met hun dochters Loïs (2012) en Esmee (2015) zijn sinds 2012 als zendelingen verbonden aan De Stadskerk.

Op de foto zie je Jonathan en Heleen Wolters, met hun dochters Loïs (10) en Esmee (8). Ze zijn sinds 2013 als zendelingen verbonden aan De Stadskerk en de zendingsorganisatie Wereldwijde Evangelisatie voor Christus (WEC). Ze zijn gepassioneerd over en voor Jezus en om Zijn hoop uit te delen aan een wereld in nood. Daar leven ze volgens eigen zeggen voor.

Van 2013 tot 2022 mochten ze in Cambodja aan Gods koninkrijk bouwen. We hebben gezien hoe God aan het werk was, hoe we schakeltjes in zijn plan mochten zijn en mensen aanraken met Gods liefde. We mochten dienen onder prostituees, verslaafden, arme gezinnen en de laatste jaren een team van zendelingen leiden. We zagen mensen tot geloof komen en levens veranderen.

Samen met onze zendingsorganisatie, TFT en De Stadskerk zagen we in 2021 dat God ons riep om onze bediening van zending voort te zetten in Nederland. In maart 2022 zijn we daarom teruggekeerd naar Nederland. Inmiddels geven we leiding aan de zendingsorganisatie WEC Nederland. (www.wec-nederland.nl)

DE UITZENDING

In maart 2023 zijn Jonathan en Heleen Wolters Zendeling van de Maand en dus zoals gebruikelijk de speciale gasten van de Podcast ‘de Uitzending’. Bekijk hieronder de Video of Beluister hier de aflevering als Podcast.

Wat doen we als leiders van de zendingsorganisatie WEC Nederland?

  • Mensen begeleiden in hun zoektocht om de zending in te gaan.
  • Zendelingen voorbereiden en trainen voor een uitzending naar plekken over de hele wereld waar mensen het evangelie niet of nauwelijks gehoord hebben. Dit in samenwerking met kerken.
  • Leiding geven aan ons pastorale team en samen (digitale) pastorale zorg bieden aan de 40 zendelingen die wereldwijd uitgezonden zijn via WEC Nederland.
  • We zijn betrokken bij de Internationale Bijbelschool Cornerstone van WEC Nederland. Zowel pastoraal als in de raad van toezicht omdat we eindverantwoordelijk voor deze school zijn. (https://www.cornerstonecollege.eu)
  • We zijn betrokken bij het WEC project Reaching Rotterdam wat zending onder de minst bereikte bevolkingsgroepen in Nederland bedrijft (Turken en Marokkanen bijv.)

Door op verschillende manieren wereldzending te ondersteunen helpen we kerken om op deze manier gehoor te geven aan de Bijbelse opdracht in
Mattheüs 28:19: ‘Gaat dan heen, onderwijst al de volken.’

Omdat het WEC kantoor in Emmeloord is gevestigd en we landelijk werken, zijn we in Emmeloord gaan wonen. Deze missie kunnen we niet alleen. We kunnen niet zonder gebed en voor ons werk zijn we afhankelijk van giften. Alleen samen kunnen we meebouwen aan Gods koninkrijk.

Wil je op de hoogte blijven, meer te weten komen over ons en onze bediening of ons ondersteunen? Kijk dan op onze website: www.familywolters.nl

Ben je geïnteresseerd in zending, laat het ons weten info@familywolters.nl

HISTORIE

Van 2013 tot 2022 zijn ze zendelingen geweest in Cambodja. In deze negen jaren hebben ze God aan het werk gezien en mochten ze een schakel zijn in vele levens. De eerste jaren heeft Jonathan gediend onder ex verslaafden en kansarme families en Heleen onder vrouwen die uit de prostitutie wilden komen. Samen hebben ze in een project met kansarme families gediend. Wat was het bijzonder om te horen dat veel Cambodjaanse medewerkers van dat project tot geloof kwamen door de onderlinge liefde in het lokale team. Een liefde die ze nergens anders hadden ervaren. De volgende Bijbeltekst kwam tot leven en op deze wijze kwamen er mensen tot geloof.

‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

Johannes 13:34-35

De laatste vijf jaren in Cambodja mochten ze leiding geven aan het WEC-team van 20 zendelingen in Cambodja. Ze zagen hoe God juist werkt door een intercultureel en interkerkelijk team. Ze mochten een veranderproces begeleiden. Het was een proces om als team een hernieuwde visie te vormen en nieuwe bedieningen te starten onder de minst bereikte mensen van Cambodja.  Hun relatie met God is door alle verschillende kerkstromingen, culturen en de uitdagingen die ze tegen zijn gekomen verdiept. Jonathan en Heleen hebben bijzonder veel antwoorden op hun gebeden en gebeden van hun achterban mogen zien.

In 2021 liet God door gebed zien dat ze hun bediening van zending voort mochten zetten in Nederland. In maart 2022 zijn ze daarom teruggekeerd naar Nederland. Ze geven samen met anderen leiding aan de zendingsorganisatie WEC Nederland. Het doel van WEC Nederland is om in samenwerking met kerken de minst bereikte mensen wereldwijd met het evangelie te bereiken. Meer informatie over WEC Nederland is hier te vinden. Jonathan en Heleen kunnen in deze bediening hun ervaring inzetten om zendelingen te begeleiden voor ze vertrekken en te ondersteunen met pastorale zorg tijdens hun uitzending. Vanuit hun leiderschapsrol focusen ze zich op coachen van zendelingen, de voorbereiding voor uitzending en ondersteunende taken om zendelingen in samenwerking met kerken uit te zenden. Op deze manier geven ze gehoor aan de bijbelse opdracht in Mattheüs 28 vers 19:

‘Gaat dan heen, onderwijst al de volken.’

Een onderdeel van WEC Nederland is ook de internationale Bijbelschool “Cornerstone” in Beugen (Noord-Brabant). Deze school bereidt zendelingen voor op een bediening wereldwijd. Daarnaast heeft WEC Nederland verschillende bedieningen in Nederland.

Het kantoor van WEC Nederland, van waaruit veel ondersteunende taken worden uitgevoerd, is gevestigd in Emmeloord in de provincie Flevoland. Omdat Jonathan en Heleen vanuit het WEC leiderschap veel reizen door Nederland, naar zendingswerkers, Cornerstone en in Nederland met verschillende kerken, zijn Jonathan en Heleen sinds 2022 in Emmeloord gesetteld. Ze kwamen terug midden in een huizencrisis, maar God voorzag ook in een huis voor hen.

Jonathan en Heleen zijn gepassioneerd over Jezus en om zijn hoop uit te delen aan een wereld in nood. Daar leven ze voor. Wil je op de hoogte blijven of meer te weten komen over de bediening van Jonathan en Heleen als leiders van WEC Nederland en de rol van WEC Nederland in binnen- en buitenland? Meld je dan aan voor hun vriendenbrief door een mail te sturen. Ook als betrokken wil worden bij hun missie of als je interesse in zending hebt mag je gerust een mail sturen naar Jonathan en Heleen via  info@familywolters.nl en je hoort van hen.

Jonathan en Heleen worden binnen de Stadskerk vertegenwoordigd door hun Thuisfrontteam (TFT). Daarin zitten Klaas Jan en Marjan Haan en Leendert en Erica Munneke. Contactpersoon van de TFT is Leendert Munneke. Je kunt de TFT van bereiken via: tfc@familywolters.nl