Singles (ONS)

Wij van ONS (Ontmoet Nieuwe Singles) hebben passie voor singles binnen De Stadskerk, maar ook daarbuiten. Dit sluit aan waar Petrus ons op wijst in 1 Petrus 3:8: ‘Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn’.

We willen dat singles zich thuis en veilig voelen en mogen groeien en bloeien. Dat ze in mogen zien dat ze kwaliteiten hebben en die mogen gebruiken voor Gods koninkrijk! Daarnaast willen we dat alleengaanden de ruimte voelen in de gemeente om zich kwetsbaar op te kunnen stellen, om te praten over waar ze mee zitten en eventueel hiervoor gebed kunnen vragen. We hopen dat er binnen de gemeente warme hartrelaties tot bloei mogen komen, tussen mannen en vrouwen waarin we met elkaar op trekken. Ons verlangen is dat we leven vanuit de kracht van Gods Geest en onze aandacht richten op wie we zijn en niet op wat we mogelijk missen.

We proberen diverse evenementen te organiseren voor alleengaanden in de leeftijd van 21 tot 80 jaar. Via onderstaand formulier kun je met ONS in contact komen.

We ontmoeten je graag!
Taakgroep ONS

Contact met ONS