Senioren

De senioren in onze gemeente wandelen vaak al een levenlang met Jezus. Ze zijn ervaren wedlopers, zijn al lang onderweg, hebben vele fasen van het leven mee- en doorgemaakt. Hoe prachtig is het dat we daar als gemeente van kunnen leren. Het intergenerationele gemeente zijn kan goed in de praktijk gebracht worden door de senioren te betrekken in het pad van samen onderweg zijn. Discipelschap in optima forma. Het zit hem daarbij niet in het (enkel) organiseren van activiteiten voor de senioren maar ook in het zien, kennen, ondersteunen en dienen van deze prachtige mensen.

Hart voor senioren
Om de senioren deze gewenste plek in de Stadskerk te bieden zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die mee willen bouwen. Heb jij hart voor deze prachtige doelgroep en wil je meedoen? Stuur dan een bericht naar Ben van de Wetering. Hij gaat graag met je in gesprek.
Seniorenkring
Eenmaal in de twee weken komt de seniorenkring samen in de Stadskerk. Een groep van 20 tot 30 broers en zussen geniet van ontmoeting, Gods woord, het zingen van liederen en uiteraard een heerlijke kop koffie of thee. Heb je belangstelling of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Henk Bos (contactpersoon Seniorenkring). We hanteren hierbij geen leeftijdsgrens, iedereen die zich verbonden voelt (of wil voelen) met de senioren is welkom!