Privacyverklaring

Privacy statement De Stadskerk
De Stadskerk te Groningen verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer u vermoedt dat wij dit privacystatement niet naleven.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • de door leden, vaste gasten en bezoekers verstrekte persoonlijke informatie en
  • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens
De Stadskerk houdt een ledenadministratie bij, waarin persoonsgegevens worden vastgelegd, waaronder NAW gegevens.

Voor leden zijn deze gegevens zichtbaar in Mijn Stadskerk, een beveiligde omgeving. Een lid kan via Mijn Stadskerk zelf aangeven welke gegevens zichtbaar zijn. Standaard zijn alle gegevens zichtbaar. Daarnaast worden de gegevens van vaste gasten en bezoekers vastgelegd wanneer u een donatie doet ofwel deelneemt aan een cursus/activiteit.

Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en kerkelijke achtergrond) om onze financiële administratie bij te houden. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor een van onze cursussen of activiteiten en wanneer u zich aanmeldt als lid.

Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie of betaling voor cursus en/of activiteit). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen per e-mail doorgeven aan de Administratie van De Stadskerk.

De Stadskerk is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan:
Administratie De Stadskerk
Friesestraatweg 221
9743 AE Groningen.

Wij bewaren uw gegevens zolang u lid bent van onze gemeente. Wanneer er geen sprake is van lidmaatschap, verwijderen wij uw gegevens na 5 jaar.

E-mail
Wanneer u als abonnee van één van onze mailings als lid of vaste gast uw e-mailadres aan De Stadskerk hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd. De e-mailadressen uit de ledenadministratie worden gebruikt voor het versturen van e-mails.

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van De Stadskerk. U vindt deze gegevens ook onder elke e-mail die u van ons krijgt.

Bezoek aan onze website
Op onze website worden de volgende cookies verzameld:

Naam Gebruikt door Omschrijving Bewaartermijn
_ga Google Analytics Via deze cookie worden bezoekersstatistieken verzameld. 2 jaar
_gid Google Analytics Via deze cookie worden bezoekersstatistieken verzameld. 24 uur
wfvt_639000824 WordPress beveiligingsplug-in Deze cookie wordt geplaatst om de bezoeker gedurende zijn bezoek aan de website te volgen. Hierdoor kunnen pagina’s die bekeken worden gegroupeerd worden weergegeven in de statistieken van de beveiligingsplug-in. 24 uur
wordfence_verified
Human
WordPress beveiligingsplug-in Deze cookie wordt geplaatst om te checken of de bezoeker geen robot is. 24 uur

Fotografie
In ons gebouw tijdens onze samenkomsten en activiteiten worden foto’s gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt in verschillende uitingen, zoals op flyers of op social media. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, kunt u mailen naar Communicatie van De Stadskerk.

In de verschillende ruimtes hanteren wij verschillende regels: in het Grote Auditorium, het Kleine Auditorium mogen uitsluitend foto’s worden gemaakt vanaf de achterkant, er mogen geen gezichten in beeld komen, tenzij je op het podium staat. In de hal, de huiskamer en het koffiehuisje mogen uitsluitend foto’s gemaakt worden van personen in het gezicht wanneer er 10 of meer mensen op staan (tenzij de activiteit onderdeel is van de dienst in het Grote Auditorium, dan gelden de regels uit het Grote Auditorium). In alle overige ruimtes mag alleen met directe toestemming foto’s van de mensen worden gemaakt (indien 16 jaar en jonger, anders moet het aan de ouders worden gevraagd). Indien er foto’s worden gemaakt die niet aan bovenstaande eisen voldoen, moet er op dat moment ook toestemming worden gevraagd aan desbetreffende personen.

Wanneer u zichzelf tegenkomt op een foto en hier bezwaar tegen heeft, kunt u mailen naar Communicatie van De Stadskerk.

Beveiliging
De Stadskerk heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid
De Stadskerk houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van De Stadskerk.

Contactgegevens
Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

De Stadskerk
Friesestraatweg 221, 9743 AE Groningen
Afdeling Communicatie

De Vrije Baptistengemeente Groningen heeft de ANBI-status.

Privacy statement De Stadskerk, versie 2, maart 2021