Lees verder

Je laten dopen

Als je wel eens in De Stadskerk bent geweest, heb je misschien gemerkt dat er regelmatig doopdiensten zijn waar volwassenen gedoopt worden. De doop is een belangrijke stap als christen.

WAT BETEKENT DE DOOP?

In de Bijbel wordt in 1 Petrus 3:21 over de doop gezegd: “het is een vraag aan God om een zuiver geweten”.

De doop wil niet zeggen dat je alles al weet of een perfect geloof hebt. Door de doop laat je zien dat je je leven samen met God wilt leven. Je laat je oude leven als het ware achter in het water en gaat samen met Hem een nieuw leven leiden (Rom 6:4). Je kiest voor een leven met Hem en dat mag iedereen weten. Zoals je door te trouwen publiekelijk JA zegt tegen elkaar, zo zeg je met de doop JA tegen God.

Praktisch

Wil je je laten dopen? Bezoek dan eerst de informatieavond. Hierin bespreken we waar we als gemeente voor staan en wat we belangrijk vinden. Ook als je wilt toetreden bij onze gemeente na elders te zijn gedoopt, vragen we je langs te komen bij deze informatieavond.
De volgende infoavonden zullen zijn op 29 augustus, 19 september, 17 oktober en 21 november om 19.30 uur op de Hoofdlocatie.

In verband met de maatregelen is het nodig dat jij je voor deze avond aanmeldt. Stuur daarvoor een mailtje naar doopentoetreden@destadskerk.nl

De eerstvolgende doopdiensten staan gepland op 26 september, 14 november (Kingdom Culture jongeren doopdienst)  en 21 november.

OPDRAGEN VAN KINDEREN

In De Stadskerk worden volwassenen (vanaf 15 jaar) gedoopt en kinderen na hun geboorte opgedragen. Door hun kinderen op te dragen, laten ouders zien dat zij hun kinderen toevertrouwen aan Gods zorg en dat ze het ook samen met Hem op willen voeden. Gods zegen wordt gevraagd over het kind, de opvoeding en het huwelijk tussen de ouders.

Wil je je kind opdragen? Mail dan naar opdragen@destadskerk.nl.

Aanmelden, of vragen over de doop?

  • alleen cijfers