Onze missie en visie

‘Ik heb je altijd liefgehad, mijn liefde zal je altijd vergezellen. Ik breng je weer tot bloei.’

Als je de Stadskerk binnenkomt, kun je deze zin terugvinden op de muur in de ontvangsthal. Het zijn bijzondere woorden uit de Bijbel, niet alleen omdat ze door God zelf zijn gesproken, maar meer nog, omdat ze Zijn hart weerspiegelen. Als we willen weten wie God is, dan vinden wij hierin de essentie: God is liefde. Als je ons vraagt waar wij als kerk voor staan, dan is deze zin ons antwoord. Als je op zoek bent naar wat God voor je heeft, dan kom je hierop uit: ‘Ik heb je altijd liefgehad, mijn liefde zal je altijd vergezellen. Ik breng je weer tot bloei.’ Gods liefde voor de mens, Gods liefde voor jou, gaat aan alles vooraf. Gods liefde geeft nooit op en wil altijd met je zijn. Gods liefde is krachtig genoeg om de deur naar een nieuwe toekomst te openen en tot bloei te brengen. Ook als het gaat over de kerk, dan komen wij hierop uit: de oorsprong van de kerk ligt in Gods liefde, de kracht van de kerk is Gods liefde, de toekomst van de kerk bestaat in de liefdevolle God die ons vol liefde zoekt. Deze zin gaat niet alleen over het hart van God, maar ook over ons en onze diepste verlangens: ieder mens verlangt naar betekenisvolle relaties en om van betekenis te zijn. Dat komt samen in het kennen van de liefde van God. Het zal je niet verwonderen, dat Gods liefde de reden is waarom wij bestaan als kerk:

‘Wij bestaan om Gods liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te geven.’

Op deze missie bouwen wij de kerk. Vier pijlers helpen ons om onze missie praktisch en concreet uit te leven: intimiteit met God – het ontvangen van Gods liefde, persoonlijke vorming – tot bloei komen in contact met God, omzien naar elkaar – de ander zien zoals God de ander ziet, en gericht op de wereld – uitdelen om niet van wat je zelf eerst ontvangen hebt van God. Gaat dit vanzelf? Nee, zeker niet. Het vraagt iets. Het betekent dat wij ons in alles afhankelijk opstellen van deze liefdevolle God. Maar dan gebeurt er ook iets. Je kunt Gods liefde zien als een fontein. Het ontspringt als een bron van liefde in je hart en geeft dan vreugde, maakt je bewogen en bovendien gedreven om een ander te zien en van betekenis te zijn in een gebroken wereld. Onze kernwaarden laten zien welke waarden voortvloeien uit een ontmoeting met Gods liefde: afhankelijk, vreugdevol, bewogen en gedreven.

Als je op zoek bent naar een kerk, of als je meer wilt weten van deze liefdevolle God, weet dan dat je welkom bent in de Stadskerk. We trekken graag met je op.