Wij bestaan om Gods liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te geven

Lees verder
Lees verder

Vier pijlers

Onze focus als gemeente ligt op de volgende vier geestelijke pijlers

Pijler 1: Intimiteit met God

Er bestaat een rechte, onbevangen, vertrouwelijke omgang met de Heer, zonder kramp, los van schuld en vrij van wetticisme. Persoonlijk en als gemeente willen we groeien in verlangen naar God, passie voor Jezus en honger naar meer van Hem. In een opgetogen en bloeiende relatie met Hem ligt de bestemming van ons mens-zijn en de grond van het gemeente-zijn. Het is als Paulus die zegt: ‘Ik wil Christus kennen’. De rest is zoveel minder belangrijk.

PIJLER 2: PERSOONLIJKE VORMING

Als gelovigen zijn we vernieuwde mensen en mogen we opnieuw weer iets van Gods heerlijkheid weerspiegelen. Van dag tot dag vernieuwt de Geest ons in ons innerlijk naar het beeld van Christus: houden van de dingen waar Hij van houdt. Waarde hechten aan de dingen waar Hij waarde aan hecht. Zien zoals Hij mensen zag. Gods Geest wil ons karakter vormen en de vrucht van de Geest steeds meer gestalte geven in ons leven.

God is er op uit dat Zijn glorie in ons weerspiegelt wordt, dat Zijn Zoon in ons zichtbaar wordt, dat we goed eindigen en met Paulus kunnen zeggen: ‘ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden.’

Als gemeente willen we vanuit intimiteit met God, gericht zijn op persoonlijke vorming door God, tot bloei van ons karakter, met veel en blijvende vrucht in onze omgeving en gericht op een goede finish. We bieden vanuit het Leerhuis diverse cursussen aan om persoonlijk toegerust worden.

PIJLER 3: OMZIEN NAAR ELKAAR

Deze pijler spreekt van het verlangen om een gemeente te zijn waarin de overweldigende genade van God zo rijkelijk stroomt, dat we mens zonder geheimen durven te zijn. Dat de onvoorwaardelijke liefde van God zo overvloedig woont, dat we mens zonder muren durven te zijn. We geloven dat vanuit een rijke intimiteit met God, tot uiting komend in persoonlijke vorming naar het beeld van Christus, omzien naar elkaar als een natuurlijke bloedsomloop verder gestalte zal krijgen in ons midden. Dat de talloze ‘elkaar’-teksten die in Gods Woord welhaast over elkaar heen buitelen, steeds meer realiteit zullen zijn in De Stadskerk.

PIJLER 4: GERICHT OP DE WERELD

Gods hart gaat uit naar de weduwen, de wezen, de verschoppelingen, de weerlozen, degenen die niet meer om hulp kunnen roepen, de mensen zonder stem. God heeft oog voor verschoppelingen en zondaren. En Hij vraagt als Hoofd van de gemeente aan Zijn lichaam om uit te gaan en de wereld in te trekken. Daar waar we wonen, werken, naar school gaan, of de kinderen naar school brengen.

Thema’s als zending, evangelisatie, gerechtigheid en diaconie – daar willen we gezamenlijk invulling, vorm en focus aan geven. Persoonlijk en als gemeente. Want het evangelie is in essentie: geven – royaal, gul, buitensporig en overmatig. En dan te merken: hoe meer ik geef, hoe meer ik leef.