Wij bestaan om Gods liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te geven


Onze diensten

3 van de 4 zondagen hebben we ochtenddiensten. Het actuele aanbod, het thema en ook de spreker met bijbehorende info over tijden, livestream en kidstijd vind je in de actuele agenda.

Onze diensten zijn opgebouwd vanuit de gedachte dat we bij elkaar komen om God te ontmoeten, Hem te eren (door liederen te zingen, te bidden en naar een overdenking te luisteren op basis van een deel uit de Bijbel). Je bent van harte welkom om te komen. Geniet van de sfeer, het samenzijn en de ontmoeting na de dienst onder het genot van koffie of thee.

Veelal zijn de diensten als volgt ingericht; voorafgaand aan de dienst starten we een introvideo waar je de veelkleurig- en veelzijdigheid kunt proeven. Een opsomming, aankondiging van de vele activiteiten die we organiseren voor de verschillende doelgroepen. We zingen vervolgens vaak een openingslied waarna de host je van harte welkom heet en de dienst opent, na het openingsgebed gaan we verder aanbidden (zingen), waarna dezelfde host samen met ons een aantal ‘mededelingen’ bij langs loopt om je in grote lijnen bij te praten over belangrijke hoofdpunten en activiteiten die ons als kerk (als gezin) aangaan. Voorafgaand aan de dienst kun je bij binnenkomst van het Groot Auditorium een dank- of gebedskaartje invullen. Een aantal van deze kaartjes zullen door de host worden behandeld in ons collectieve gebedsmoment (wij noemen dat voorbede). We gaan dan samen, voor degene die dat willen, bidden voor de mensen, onderwerpen/thema’s op de kaartjes. We geloven in de kracht van gezamenlijk gebed. Voel je vrij om hier op je eigen manier op aan te haken. Na het voorbedemoment gaan we vanuit een lied over in de ‘preek’. Een overdenking op basis van een passage uit de Bijbel. Dit heeft als doel, de Bijbel en daardoor vooral God beter te leren begrijpen en te leren kennen. Na de preek zingen we samen een aantal liederen waarna we door de spreker de zegen mee krijgen. Dit is de goede gunst van God, Zijn aanwezigheid over ons uitgesproken. Aan ons, aan jou toegewenst. Na de dienst hopen we van harte dat je blijft om anderen te ontmoeten, er zijn verschillende plekken waar mensen je met in contact komen. Zo hopen we dat je je welkom en thuis voelt. 

Ieder mens is uniek en is ook weer eigen in de manier waarop een dienst wordt beleefd; zo zijn er mensen die vanuit overgave en liefde voor God uit volle borst meezingen en gaan staan en de handen in de lucht steken. Voel je vrij daarin je eigen manier te vinden en te volgen. Onze hoop en ons gebed is dat je je thuis mag voelen en een goede tijd hebt.

Bijzondere diensten