Lees verder

Onze diensten

Tijdens onze diensten hebben we een aantal onderdelen die we willen toelichten. Daarnaast hebben we verschillende soorten diensten door het jaar heen.

Bijzondere diensten

Avondmaal

Eens in de twee maanden vieren we avondmaal in De Stadskerk. We herdenken dat Jezus voor ons gestorven is, zodat wij vrij kunnen zijn. Hij stierf zodat we niet meer gebukt hoeven te gaan onder zonden. Hij heeft onze schuld op zich genomen. Geloof je dat Jezus ook voor jou gestorven is en wil je Hem volgen? Dan ben je van harte welkom om met ons het avondmaal mee te vieren.

Doopdienst

Getuigen van een veranderd leven, meestal eerste zondag van de maand

In deze diensten vertellen mensen hoe Jezus Christus hen heeft veranderd en maken hun keuze om voor en met Hem te leven zichtbaar door zich te laten dopen.

Denk je erover om je te laten dopen of wil je toetreden aan onze gemeente (na elders te zijn gedoopt)? Kom dan naar een infoavond, deze is elke eerste maandag van de maand om 19.30 uur in de Stadskerk.

Kingdom Culture

Avonddienst, meestal tweede zondag van de maand

Kingdom Culture diensten richten zich op jongeren van 15 tot en met 25 jaar of iedereen die zich binnen die leeftijdsgroep thuis voelt. Bij Kingdom Culture gaat het erom dat je tools krijgt aangereikt waarmee je in het dagelijks leven sterk staat als volgeling van Jezus. Gave sprekers zullen je uitdagen je relatie met God in praktijk te brengen. Dit altijd met een scheut humor, stevige worship en een flinke dosis fun.

Kerstdiensten

Meerdere diensten tijdens de kerstdagen

Rond de kerst mogen we altijd veel gasten verwelkomen. De afgelopen twee jaren beleefden we de kerstnachtdiensten met een paar duizend Groningers in Martiniplaza en de Oosterpoort. Dit jaar wordt de kerstnachtdienst georganiseerd in de eigen Stadskerk.

Aanbiddingsdienst

Avonddienst, meestal derde zondag van de maand

Aanbidding is een belangrijk onderdeel van onze zondagse diensten. Regelmatig zijn er avonden waarop aanbidding centraal staat. In een kleine setting met band zingen we met elkaar liederen om God de eer te geven die Hem toekomt.

Themadiensten

Gedurende het jaar zijn er verschillende thema diensten. Dit kan worden ingevuld door de verschillende doelgroepen of een spreker van buitenaf.

Studieavonden

Eens in de zoveel tijd wordt er op een avond een verdiepende studie gegeven over een bepaald onderwerp.