Community’s

In maart 2020 werd kerk zijn zoals we dat gewend waren, stilgezet door de eerste lockdown als gevolg van Corona. We hadden toen nog geen idee hoe lang het zou gaan duren maar voelden een sterke drive om te kijken wat er wél zou kunnen. Veel van ons ‘kerk zijn’ verplaatste zich naar online.
Toch waren we ons er sterk van bewust dat kerk zijn zich grotendeels uit in ontmoeting. Ontmoeting met God én met elkaar.
Om die reden hebben we 2 nieuwe vormen van ontmoeting geïntroduceerd.

Allereerst de triade. Groepjes van 3 die naar elkaar omkijken en elkaar, al dan niet fysiek, opzoeken. Samen bidden. Samen bijbellezen. Samen oplopen in de breedste zin van het woord.
Toen er weer meer perspectief kwam op ontmoeting met meer mensen wilden we daar ook graag in meebewegen. Er lag al een plan om de gemeente geografisch in te delen. Dat plan hebben we, versneld en in iets andere vorm, uitgerold.
Dat resulteerde, in eerste instantie, in 35 community’s. Voor al deze community s hebben we leiders gezocht én gevonden. Zo werd het mogelijk om begin juli 2020 een pilot zondag te draaien met deze nieuw gevormde groepen. Na deze pilot zijn we onderweg gegaan om elke 2 weken de community s samen te laten komen. Wat een mooie ontmoetingen heeft dit opgeleverd. In allerlei opzicht. Mensen ontdekten wie er bij hen in de buurt wonen. Er werd voor elkaar gezorgd met maaltijden of met hulp bij een verhuizing. Er werden nieuwe contacten gelegd. Er werden mensen toegevoegd doe nog niet eerder bij de Stadskerk waren geweest. Mensen die geen christen waren maar meekwamen met hun partner of zelfs helemaal alleen de keuze maakten om zich aan te sluiten en te ontdekken. Echt God aan het werk.

Voor de actuele agenda van onze community’s (en diensten) kun je gaan naar onze actuele agenda.

De community’s hebben veel tegenwerking gehad in de vorm van maatregelen en lockdown. Toch geloven we erg in community zijn: op de plek waar je woont het leven leven..met Jezus en met elkaar!
In maart 2021 zijn we opnieuw onderweg gegaan en hebben de community’s weer de ruimte gegeven om samen te komen.

Heb je vragen of ben je nog niet aangesloten bij een community?
Meld je dan aan via het formulier achter de link hieronder.