Waarom Community’s?

Voor de actuele agenda van onze community’s (en diensten) kun je gaan naar onze actuele agenda.

Hoe het begon

In 2018 hebben we een gemeente-enquête gehouden. Eén van de aandachtspunten die hierin naar voren kwam was het “omzien naar elkaar”. Omzien naar elkaar is 1 van de 4 pijlers van onze gemeente maar gaat, zoals we merken, niet vanzelf goed en vraagt iets van ons allemaal. Dat we een grote gemeente zijn maakt het tot een extra uitdaging. Als leiding zijn we gaan nadenken of een aanpassing in onze gemeentestructuur hierin positief zou kunnen bijdragen.

Zo vormde zich beetje bij beetje een plan om de gemeente geografisch in te delen en aan elk gebied herders te koppelen die nauw samen zouden werken met de kringleiders in dat gebied. De visie; omzien naar elkaar vanuit de ontmoeting met elkaar én God. We wilden graag dat kringen zich in de eigen omgeving zouden gaan vormen en dat van daaruit mensen zich gezien en gekend zouden weten en dat, wanneer iemand zorg nodig had, dit ook gemakkelijker en natuurlijker zou kunnen verlopen.

Toen kwam Corona. In maart 2020 werd kerk zijn zoals we dat gewend waren, stilgezet door de eerste lockdown. We hadden toen nog geen idee hoelang het zou gaan duren maar voelden een sterke drive om te kijken wat er wél zou kunnen. Veel van ons ‘kerk zijn’ verplaatste zich naar online.
Toch waren we ons er ook toen sterk van bewust dat kerk zijn zich grotendeels uit in ontmoeting. Ontmoeting met God én met elkaar.

Veel kon en mocht niet meer, zoals het samenkomen in kringen. Maar als kerk hadden we nog wel mogelijkheden om in kleinere groepen, weliswaar met maatregelen, samen te komen.

Het plan om de gemeente geografisch in te delen, om zo ‘het omzien naar elkaar’ de kans te geven natuurlijker en steviger in te bedden in de gemeente, hebben we vervolgens versneld en in iets andere vorm, uitgerold.

Dat resulteerde, in eerste instantie, in 35 community’s waarmee we onderweg zijn gegaan om elke 2 weken samen te komen. Wat een mooie ontmoetingen leverde dit op. In allerlei opzicht. Mensen ontdekten wie er bij hen in de buurt wonen. Er werd voor elkaar gezorgd met maaltijden of met hulp bij een verhuizing. Er werden nieuwe contacten gelegd. Vriendschappen ontstonden. Er werden mensen toegevoegd die nog niet eerder bij de Stadskerk waren geweest. Mensen die geen christen waren kwamen nu wel mee met hun partner. Soms liep er zomaar iemand uit de buurt binnen om zich aan te sluiten. We zagen God aan het werk. En we zagen hoe mooi community’s kúnnen werken.


Community Hoogezand-Sappemeer

De community’s hebben onderweg flinke tegenwind gehad in de vorm van maatregelen en lockdown. We kunnen eerlijk vaststellen dat ze daardoor niet tot volle bloei hebben kunnen komen en dat de bezoekersaantallen zijn teruggelopen. Toch geloven we als leiding van de Stadskerk in de community’s. Het is zo kostbaar en zo Gods hart om op de plek waar we wonen het leven te leven met Jezus én met elkaar!
Daarom hebben we besloten om, ook al kunnen we weer samen komen in het grote geheel, door te gaan met de community’s. De tweede zondag van de maand is de zondag waarop we hier blijvend ruimte voor creëren. Op die zondagen zijn er geen ochtenddiensten op de hoofd-en centrumlocatie omdat we je dan graag in de gelegenheid stellen om ons te ontmoeten in de community. Ben je daar nog nooit of al heel lang niet meer geweest? Helemaal niet erg! Meld je vandaag (opnieuw) aan via onderstaande knop. Je bent meer dan welkom, zonder jou is de groep niet compleet.

Terug naar Community’s