Onze zendelingen

zending in de STadskerk

Klik hier voor de Zendingscollecte

Op de kaart hierboven tref je een aantal zendelingen aan. Door op de foto te klikken en hun verhaal te lezen, leer je ze kennen. We zijn dankbaar en trots op onze zendelingen. We willen graag betrokken zijn. Een aantal van onze zendelingen is vanuit privacy en veiligheidsoverwegingen niet vermeld op deze pagina. 

Het seizoen 2021-2022 hebben we 9 ‘zendelingen’, in totaal 13 personen. (4 echtparen en 5 individuen). 

In de Stadskerk vinden we het niet alleen belangrijk om samen te komen in de diensten en met elkaar op te trekken, maar ook om uit te delen wat we hebben ontvangen naar buiten toe.
De missie van de Stadskerk is: Wij bestaan om Gods liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te geven. Sommige mensen leven hier heel concreet voor en gaan de zending in.

Zending is allereerst Gods werk, waarbij Hij ons wil gebruiken om Zijn liefde te delen met mensen in hun lijden en verdriet, hun zonde en in de omstandigheden van onrecht, waarvan zij slachtoffer zijn. Daarbij gaan woord en daad samen en zoeken wij naar praktische wegen om de hoop, liefde en het leven van Christus zichtbaar en tastbaar te maken voor de mensen.

De basis van het werk is de Grote Opdracht (Mattheus 28) en Handelingen 1:8.

“Jezus zegt: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” (Mattheus 28).

“Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.” (Handelingen 1:8).

Zending houdt in dat je je hele leven wijdt aan God door voor Hem aan het werk te gaan. Dit betekent ook dat je leeft van giften, andere mensen onderhouden je als het ware.

Zendelingen worden ondersteund door een Thuisfrontteam (TFT). Een groep vrijwilligers die betrokken is op de betreffende zendeling(en). Vanuit iedere TFT neemt één lid zitting in het TFT-Stadskerk. Dit team werkt samen om de betrokkenheid van de gemeente bij de bediening van de zendelingen te creëren en in stand te houden.

Wil je zendeling worden, lees dan dit bestand voor meer informatie.

Heb je vragen over zending, dan kun je contact zoeken met Dennis de Valk, eindverantwoordelijke voor zending.