Ludie Postmus

In oktober 2022 was Ludie Postmus Zendeling van de Maand en dus de speciale gast van de Podcast ‘de Uitzending’. Bekijk hieronder de Video of Beluister hier de aflevering als Podcast. Lees hier zijn update, dank- en gebedspunten.

Ludie Postmus

Ludie Postmus werkt als vertaalconsulent bij Wycliffe Bijbelvertalers. Hij en zijn vrouw Cornelie ervoeren in 2004 Gods roeping om Hem te gaan dienen in Tanzania voor Wycliffe Bijbelvertalers en zijn in 2005 uitgezonden. Ze gingen met hun drie kinderen, toen 12, 9 en 7 jaar oud naar Oost-Afrika, een groot avontuur. Ze vestigden zich in de stad Mbeya in Tanzania, waar een project voor 10 talen was opgezet. Ludie heeft daar de eerste jaren als taalkundig adviseur gewerkt en zich beziggehouden met taalanalyse. Later werd hij vertaaladviseur. Ze werkten daar met talen die nog niet of nauwelijks op schrift waren gesteld.

Oost-Afrika (Kenia) 2005

Voor hun gezin was het onderwijs van de kinderen destijds een grote uitdaging, maar ze hebben altijd gemerkt dat God voorzag. De kinderen hebben eerst onderwijs thuis gehad en zijn later alle drie naar een internaat gegaan om daar naar de internationale school te kunnen gaan. Ze waren dan het grootste gedeelte van het jaar in het internaat, ongeveer een dagreis met de auto bij ons vandaan (800 km). Ze hebben daar samen veel beleefd en altijd Gods hand op hun leven mogen ervaren. In 2013 hebben Ludie en Cornelie besloten om terug te keren naar Nederland omdat de kinderen na de middelbare school in Nederland zouden gaan studeren. Ludie was op dat moment net ‘bevorderd’ tot vertaalconsulent en dat werk kon hij ook vanuit Nederland doen.

Autorijden in Tanzania …

Tanzania

Tanzania, oftewel de Verenigde Republiek Tanzania, is een onafhankelijk land in Oost-Afrika. De bevolking telt zo’n 58 miljoen mensen en Swahili is de nationale voertaal. Van de bevolking is 61% christelijk, 35% islamitisch en 2% houdt zich bezig met animisme. (i)

Wat doet een vertaalconsulent nu eigenlijk?

Ludie krijgt vaak de vraag of hij de Bijbel vertaalt in een andere taal en hoe dat gaat. Ludie is zelf geen vertaler, maar is wel heel direct met vertaling bezig. Zijn taak is om vertalers in Tanzania te begeleiden in hun werk om de Bijbel te vertalen in hun eigen taal, hen daarin te adviseren en de door hen gemaakte vertaling te controleren. Normaal gesproken reist Ludie twee keer per jaar naar Tanzania om daar ter plekke met de vertalers hun werk te bespreken en te controleren.

De meeste vertalers in Tanzania hebben niet voldoende opleiding en kennis om het vertaalwerk helemaal zelfstandig te doen. De meesten hebben geen of nauwelijks kennis van de oorspronkelijke talen van de Bijbel (Grieks en Hebreeuws), van taalkunde, de achtergronden van de Bijbel of zelfs van Engels. Dat maakt het vertalen van de Bijbel moeilijk voor hen. Toch zijn er twee belangrijke redenen waarom zij het vertalen toch zelf doen: de vertalers zijn moedertaal sprekers van hun eigen taal op een niveau dat een buitenstaander nooit zal bereiken. Daarnaast is het belangrijk dat het een vertaling van de mensen zelf is en niet van buitenlandse zendelingen. Dit werk wordt gedaan in samenwerking met de lokale kerken in Tanzania.

Ludie doet het werk met veel voldoening. Hij geniet ervan om met de Tanzaniaanse vertalers te werken. Hij vindt het bovendien een groot voorrecht dat hij een bijdrage mag leveren aan de Grote Opdracht om aan alle volken het evangelie te brengen.

Tijdens een controle-sessie met vertalers in Musoma

Ludie’s werk is vooral het controleren van de vertaling die de vertalers hebben gemaakt. Dat doet hij met behulp van een woord-voor-woord (interlineaire) vertaling in het Swahili. Swahili is de nationale voertaal, maar niet de moedertaal van miljoenen mensen in Tanzania. Dan vergelijkt Ludie die woord-voor woord vertaling met de Griekse grondtekst en een aantal bestaande vertalingen. Ook gebruikt hij daarbij hulpmiddelen als commentaren, grammatica’s, enz. Op die manier geeft Ludie zijn commentaar, mening en advies aan de vertalers, waarbij Ludie zelf vaak ook suggesties doet voor een bepaalde vertaling. Ludie communiceert in het Swahili met de vertalers.

De Bijbel vertalen in de moedertaal is heel belangrijk, omdat dit de taal is die rechtstreeks tot mensen hun hart spreekt. Veel van de oudere mensen, vaak vrouwen, spreken zelfs niet eens de nationale taal. Mensen raken veel meer geïnteresseerd in het evangelie als dat in hun moedertaal gebracht wordt. Op dit moment zijn er al verscheidene Nieuwe Testamenten klaar, zowel in boekvorm als in audio en smartphone apps.

Een paar voorbeelden van hoe mensen op de Bijbel in hun moedertaal reageren:

“Ik heb het boek Jona al vaak gelezen, waar God Jona zegt om naar Ninevé te gaan. Maar wanneer ik dit in Malila lees, is het net of God vlak naast mij staat en tot mij spreekt. Het maakt dat ik me realiseer dat God vlakbij is, en dat Hij rechtstreeks tot mensen spreekt.”

“Wanneer ik de Swahili Bijbel hoor, voelt het alsof het van mensen komt. Maar bij de Malila Schriftgedeeltes is het alsof ze rechtstreeks van God komen.”

“Ik kan je niet zeggen hoe blij ik van binnen ben na het horen van het Woord van God in mijn eigen taal. Ik ben zo blij!” Toen lachte hij verder. (Nyiha spreker)

Het Malila NT is klaar en wordt gelezen!

Ludie wordt in Nederland en binnen de Stadskerk vertegenwoordigd door zijn thuisfrontteam (TFT). Daarin zitten Gini Groothuis, Aernout en Marja van den Heuvel en Chris Schipper. Chris is contactpersoon. Je kunt hem bereiken op cj.schipper64@gmail.com

Voor meer informatie: https://wycliffe.nl/veldmedewerker/ludie-en-cornelie-postmus/

[i] https://nl.wikipedia.org/wiki/Tanzania