Onze partners

Vol trots en bovenal dankbaarheid presenteren we hier onze partners in de strijd tegen onrecht. We willen ons als gemeente graag inzetten om meer gerechtigheid te laten zien in deze wereld. We geloven dat God trouw is en ons roept ons actief in te zetten om recht te brengen. Help en strijd je mee?

COLLECTE PARTNERS

We geloven dat we geroepen zijn om Gods liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te geven. Dit doen we dichtbij door onze activiteiten in Stad en ommelanden te organiseren, maar ook door het gehoor geven aan de roeping die gemeenteleden ervaren om als zendeling de wereld in te trekken. Hiernaast willen we graag structureel aandacht geven aan het werk van onze partners. Zij zijn, elk op hun eigen wijze, dag in dag uit strijd aan het voeren om recht te brengen waar dat zó nodig is. We willen ze ondersteunen, door aandacht te vragen waar mogelijk, door te bidden, door financieel bij te dragen en door zelf op te staan tegen onrecht waartoe we ons geroepen voelen.

Heb je vragen over onze partners, die de Stadskerk aangaan, neem dan contact met ons op via gerechtigheid@destadskerk.nl.