Onze partners

Vol trots en bovenal dankbaarheid presenteren we hier onze partners in de strijd tegen onrecht. We willen ons als gemeente graag inzetten om meer gerechtigheid te laten zien in deze wereld. We geloven dat God trouw is en ons roept ons actief in te zetten om recht te brengen. Help en strijd je mee?

COLLECTE PARTNERS

Gerechtigheidszondag 6 februari 2022

We hebben een prachtige gerechtigheidszondag gehad. Het was een zondag om te vieren! Met een dankbaar hart hebben we uiting gegeven aan de manier waarop we als Stadskerk betrokken zijn (geweest) bij de strijd tegen onrecht. Door in de periode voorafgaand aan 6 februari aandacht te geven aan en te vragen voor onze drie partners hebben we ons hart voor gerechtigheid laten spreken. Van Compassion ontvingen we het bericht dat rond de diensten 15 kinderen een nieuwe sponsor hebben gevonden. Geweldig nieuws! We hebben tijdens de drie diensten op zowel de Hoofd- als Centrumlocatie een financiële bijdrage gevraagd. Ik mag jullie vertellen dat we een prachtig bedrag van € 15.000 hebben opgehaald. Dit bedrag is verdeeld over onze drie partners; Compassion, IJM en Open Doors.
Mede namens de partners hartelijk bedankt voor je bijdrage, overweldigend hoe gul er gegeven is. Wil je weten waar jouw bijdrage naar toegaat? Kijk dan op de afzonderlijke pagina’s van de partners. 

We geloven dat we geroepen zijn om Gods liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te geven. Dit doen we dichtbij door onze activiteiten in Stad en ommelanden te organiseren, maar ook door het gehoor geven aan de roeping die gemeenteleden ervaren om als zendeling de wereld in te trekken. Hiernaast willen we graag structureel aandacht geven aan het werk van onze partners. Zij zijn, elk op hun eigen wijze, dag in dag uit strijd aan het voeren om recht te brengen waar dat zó nodig is. We willen ze ondersteunen, door aandacht te vragen waar mogelijk, door te bidden, door financieel bij te dragen en door zelf op te staan tegen onrecht waartoe we ons geroepen voelen.

Heb je vragen over onze partners, die de Stadskerk aangaan, neem dan contact met ons op via gerechtigheid@destadskerk.nl.