OpenDoors

Met de collecte gehouden op de gerechtigheidszondag (6-2-’22), steunt de Stadskerk projecten van Open Doors voor kinderen en vrouwen in Zuid-Egypte. Het “take my hand” project heeft als doel christelijke basisschoolkinderen, die veelal worden achtergesteld, extra onderwijs te geven zodat ze leren lezen, schrijven en rekenen. Tegelijk wordt hun geleerd over de liefde van Jezus, hoe kostbaar ze zijn in de ogen van God en dat ze hun identiteit mogen weten in Jezus.  Omdat de alfabetiseringsgraad in Zuid-Egypte rond de 60% ligt en het percentage bij christelijke vrouwen nog hoger is, steunt Open Doors ook alfabetiseringscursussen voor vrouwen. Het doel van dit project is om vrouwen gedurende een tweejarig programma te leren lezen en schrijven. Ze leren tijdens de cursus lezen uit de Bijbel en een persoonlijke relatie met God te ontwikkelen. Velen getuigen dat hun leven werd vernieuwd doordat ze hun identiteit in Jezus hebben leren kennen met als gevolg dat ook hun gezinnen worden getransformeerd. 

 

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn.

Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

 

 

De website van OpenDoors