Vragen over geven

Geven kan vragen oproepen. Aan wie geef je en wat wordt er met dat geld gedaan? Je wilt er graag op kunnen vertrouwen dat er goed met je geld wordt omgegaan. De Stadskerk voelt zich daar verantwoordelijk voor en daarom willen we graag transparant zijn en hieronder een aantal veelgestelde vragen beantwoorden.

Is de Stadskerk transparant in de financiën?

Elk jaar wordt door de leiding van De Stadskerk een begroting gepresenteerd aan de leden van de gemeente. De begroting wordt pas van kracht als de leden er mee hebben ingestemd.
Het team Financiën draagt zorg voor een ordelijke administratie en ziet toe op de ontvangsten en uitgaven. Zij verzorgt een maandelijkse rapportage en stelt het financiële jaarverslag op.
De ‘kascontrolecommissie’ beoordeelt jaarlijks de financiële processen en brengt hierover verslag uit aan de gemeente.

De Stadskerk bezit de ANBI status en heeft de informatie over de organisatie en de financiën op de website staan bij het onderdeel ANBI. Zie ook de vraag over de aftrekbaarheid van giften.

Wat wordt er betaald van de bijdragen?

De bijdragen worden gebruikt om de kosten van de gemeente te betalen. Denk hierbij aan de kosten van het gebouw, salarissen van betaalde krachten, koffie en thee na de diensten, materiaal voor het kinderwerk, projecten in Vinkhuizen en Paddepoel, maar ook het ondersteunen van zendelingen. Elk onderdeel van de gemeente heeft zijn eigen deelbegroting waarin deze kosten zijn gespecificeerd.

Ben ik als bezoeker of gast verplicht om geld te geven?

Nee, het bezoek van De Stadskerk kost niets. Wel is er elke kerkdienst een collecte om iedereen de gelegenheid te bieden om bij te dragen. De collecte-opbrengsten vormen een onderdeel van de begroting en zijn een belangrijke bron van inkomsten. Er is een mogelijkheid om contant te geven maar er kan ook met machtigingen worden betaald.

Voor vaste gasten is er uiteraard een mogelijkheid om (maandelijks) bij te dragen en mee te bouwen aan het Koninkrijk. De mogelijkheden hiervoor zijn beschreven onder ‘Automatisch geven‘ (binnen MijnStadskerk).

WAT IS HET REKENINGNUMMER VAN DE STADSKERK WAAR IK EEN GIFT OF BIJDRAGE OP KAN OVERMAKEN?

Wij zijn erg blij met je bijdrage, of het nu een incidentele gift, maandelijkse bijdrage of collectegeld is! Op deze manier bouw je mee aan Gods Koninkrijk.
Het rekeningnummer van De Stadskerk waar je een gift naar toe kunt overmaken is:

IBAN: NL37 SNSB 0944 3779 12 t.n.v. de Stadskerk.
Het kan zijn dat je een melding krijgt over de tenaamstelling; (Vrije Baptistengemeente Groningen t.a.v. financiën uit Groningen).

Is mijn gift aftrekbaar voor de belasting?

Ja, de Stadskerk heeft een ANBI-status. Je bijdrage is dus aftrekbaar voor de belasting. Zie hiervoor ook het ANBI register op de site van de Belastingdienst. Zoek vervolgens op: Vrije Baptistengemeente te Groningen. Deze omschrijving kan ook bij de aangifte inkomstenbelasting worden opgegeven.De Stadskerk | VBG heeft een ANBI-status. Je bijdrage is dus aftrekbaar voor de belasting.

Meer informatie over ANBI kun je vinden op www.anbi.nl.

ANBI – Vrije Baptistengemeente Groningen (VBG) – De Stadskerk

De Vrije Baptistengemeente Groningen is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat houdt in dat een gift of bijdrage door leden en gasten aan de VBG aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting en dat de VBG vrijgesteld is van schenk- en erfbelasting.
De VBG heeft een eigen inschrijving in het ANBI-register onder de naam ‘Vrije Baptistengemeente Groningen’. Het gebouw van de VBG heet ‘de Stadskerk’ en in verband met de herkenbaarheid hanteren we deze ook als aanduiding voor de gemeente.
De officiële naam blijft ‘Vrije Baptistengemeente Groningen’.

In het ANBI-document staan de gegevens vermeld die betrekking hebben op de ANBI-registratie. Naast een inhoudelijk deel zijn ook de cijfers opgenomen van het laatste verslagjaar en de begroting voor het komende jaar.

ANDERE VRAGEN?

Er zullen nog genoeg vragen over zijn die niet via de website beantwoord kunnen worden. Daarom nodigen we je van harte uit om deze vragen rechtstreeks aan ons te stellen. Daarvoor kun je per e-mail contact opnemen met de Taakgroep Financiën.