Gebed

‘Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.’ (Joh. 15:7)

Als Stadskerk geloven wij in deze woorden van Jezus en in de kracht van gebed. Hij hoort onze gebeden en Hij verleent er kracht aan.

Dit komt op vele manieren tot uiting. Op zondag is er bijvoorbeeld bij het ministry-gebed ruimte om persoonlijk gebed te vragen en kan je bij binnenkomst op een kaartje je gebed- of dankpunt opschrijven. Elke dienst wordt uit de schaal met gebedskaartjes een aantal uitgekozen, waar we op dat moment gezamenlijk voor gaan bidden.
Degene die naast je zit tijdens de dienst mag je ook zeker vragen om voor je te bidden, of mail je gebedspunt naar de Stadskerk.

Iedere maand hebben we op de zondagavond voor de hele gemeente: Aanbidding & Gebed. Onderaan deze pagina staan de eerstvolgende data aangegeven.

Daarnaast is er een speciale ruimte binnen de Stadskerk apart gezet voor aanbidding en gebed, namelijk het Huis van Gebed. Dit is een ruimte die leden van de Stadskerk persoonlijk kunnen reserveren om te bidden en waar daarnaast ook open gezamenlijke momenten van Aanbidding & Gebed zijn, waar iedereen welkom is.

Bovendien organiseren we allerlei andere cursussen, gebedsactiviteiten en –evenementen. Deze kan je onderaan deze pagina vinden. Mocht je graag mee willen bouwen aan de verschillende gebedsactiviteiten, kijk dan hier even rond en laat het vooral weten!

Hopelijk tot ziens bij een van deze plekken! Wanneer we gebed en aanbidding prioriteit maken in de gemeente komen we dichter bij het hart van Jezus.

Thomas Bos
Gebed en Missie