De motor van de gemeente


Gebed

Gebed is de motor van de gemeente. God werkt op ons gebed en troont op onze lofzangen. Binnen de gemeente zijn er meerdere gebedsinitiatieven, waaronder Missionair gebed en het Huis van Gebed.

We verlangen ernaar om mensen bij elkaar te brengen in aanbidding en gebed, zodat we vanuit zicht op Gods hart, Zijn verlangens zullen uitbidden over de gemeente, stad en land.

Wil je meebouwen? Laat het graag weten aan:
Thomas Bos voor gebedsinitiatieven
Mathijs Heerema voor Huis van Gebed (huisvangebed@destadskerk.nl)