Ministry Gebedsteam

Als gebedsteam bidden we voor- en met mensen in de kracht van de Heilige Geest. Jezus heeft ons als wedergeboren gelovigen een koninklijke en priesterlijke bediening gegeven. In 1 Petrus 2:9 citeert Petrus uit Exodus; ‘Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte: opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.’

Iedere christen kan bidden voor iemand anders. Het gebedsteam of ministryteam is toegerust en getraind om dit vanuit expertise en in veiligheid te kunnen aanbieden aan de gemeenteleden en bezoekers.

WAAR ZIJN WE NAAR OP ZOEK?

We zoeken gepassioneerde gemeenteleden die minimaal 2x per maand mee willen bidden in het gebedsteam van één van de diensten die we aanbieden. Dit zijn de zondagmorgendiensten maar ook ‘Aanbidding & Gebed’ en jongerendiensten.

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

  • dat je lid bent van de gemeente
  • een hart hebt voor gebed en het bidden voor mensen.
  • wilt bewegen in de gaven van de Heilige Geest.
  • wilt groeien in gebed en hiervoor ook getraind wilt worden.

Na aanmelding gaan we eerst met je in gesprek.

WAT BIEDEN WE JOU ALS TEAM?

We bieden je als team dat je je meer betrokken voelt bij de gemeente, dat je groeit in leiderschap, dat we samen ergens voor staan, dat we samen werken aan het plan van God voor onze levens en dat we vanuit een diepe betrokkenheid elkaar zegenen als team in deze prachtige bediening.

CONTACTGEGEVENS

Thomas en Angélique Bos

06-46907743

gebed@destadskerk.nl