Een gedicht van Margreeth Mooibroek

in Uw handen…

als wij het niet meer weten

in Uw handen..

als wij het niet meer zien

in Uw handen…waar alles veilig

en U de regie hebt!

waar wij niet zien, maar wel lopen

niet weten, maar leren vertrouwen..

U bent er

U bent daar

U gaat door

ook waar wij niet zien..

Uw werk in ons

Uw liefde overstromend

U bent:

‘Ik Ben’

de alpha en omega,

het begin en het einde,

Koning der koningen,

Heer van hemel en aarde,

Vader..

van al uw kinderen,

elk kind dat zoekt,

elk kind wat verstrikt zit,

elk kind dat pijn heeft,

elk kind van U gaat U zo aan het hart

kom…

Pappa..

kom en vul hen met Uw volmaakte liefde!

Margreeth Mooibroek