De najaarsfeesten van God voor zijn volk

Tijdens Israëlzondag op 1 oktober as organiseren we vanuit de Israël Werkgroep een speciale avond.

Het thema van deze avond is: De Najaarsfeesten van God voor zijn Volk.
Iedereen is van harte welkom vanaf 19.30-21.30 uur.

Naast onderwijs is er ontmoeting en het vieren van het loofhuttenfeest en zal er een dans worden aangeleerd. Wees welkom.