Foto’s Doopdienst 12 juni 2022

De link naar de video: https://youtu.be/QqWxLNFiUgo

@Fototeam de Stadskerk

Correspondentie: communicatie@destadskerk.nl

Fotograaf: Inge Wiersma

Alle foto’s in dit album zijn eigendom van de Stadskerk. Op deze foto's is de privacyverklaring van toepassing.
Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande (schriftelijke toestemming) van de afdeling Communicatie van de Stadskerk.