Jezus en Barabas

In de video van vandaag deelt Arjan over het verhaal van Jezus en Jezus Barabbas.

Mattheüs 27

Het volk mag kiezen wie er vrijgelaten wordt: de vredestichter of de revolutionair? Dit
verhaal brengt ons dichtbij het hart van het evangelie. Want waarom is de kruisiging van
Jezus goed nieuws? Iedereen wordt in dit verhaal uitgenodigd om zichzelf te zien in de
persoon van Barabbas (wat ‘zoon van de Vader’ betekent): we maken allemaal fouten en
staan allemaal schuldig tegenover God. Maar uiteindelijk is het Jezus, de vredestichter, die
moet sterven aan het kruis. Hierdoor zijn wij nu vrij. Zijn dood brengt ons het echte leven.
Woordstudie

Vandaag wil ik met jullie een manier van omgaan met het Woord bespreken, die meer
thema-gericht is. Dat betekent dat je in principe de hele Bijbel betrekt bij het zoeken naar
welke inzichten er zijn over een bepaalde vraag of een bepaald onderwerp. Nu is het wat
omvangrijk en veelgevraagd, om daarin écht alles uit te zoeken, maar we gaan samen
onderweg om dit in ieder geval gedeeltelijk te doen. Vervolgens kan je dit hopelijk zelf ook
toepassen op andere vragen en onderwerpen die je uit zou willen diepen.
Eén van de vragen uit de video is: Waarom is de kruisiging van Jezus goed nieuws?
Je kan beginnen met verschillende vragen toe te voegen aan de wat je wilt weten.
Dus in dit geval zou dat er zo uit kunnen zien:

  • Wat is het goede nieuws (het evangelie)?
  • Wat zegt Jezus over het goede nieuws?
  • Wat zegt Jezus over zijn kruisiging?
  • Wat staat er in de rest van het Nieuwe Testament geschreven over het goede nieuws en de
    kruisiging?
  • Wordt er in het Oude Testament ook al verwezen naar het goede nieuws dat komt en de
    kruisiging die daaraan vooraf zal gaan?

Vervolgens zou je op al deze vragen dus antwoorden kunnen gaan zoeken. Dit is niet iets
voor één dag, want daar zou je uiteindelijk een boek van kunnen schrijven, maar laten we
een start maken.
Wat ik vaak doe, is dat ik begin met het opzoeken van waar de kernwoorden (of synoniemen
daarvan) allemaal voorkomen in de Bijbel (ik gebruik www.debijbel.nl).
Vervolgens scan ik deze passages om te kijken of het ook echt gebruikt wordt in de context
van de vraag die ik stel. Je kan dit doen in je favoriete Bijbelvertaling, er daarna nog andere
vertalingen naast leggen, maar wat vaak behulpzamer is, is om het in de grondtekst op te
zoeken. Gelukkig hoef je hier tegenwoordig geen Hebreeuws en Grieks meer voor te
beheersen (al zal dat nodig blijven, wil je écht goed kunnen interpreteren wat er staat).
Maar voor de beginner die het interessant vindt, kan je gaan naar www.blueletterbible.org.
Via deze site kan je het beste één kerntekst opzoeken waar het woord wat je wilt zoeken in
de juiste context staat. En dan kan je via ‘tools’ naar andere plekken in de Bijbel gaat waar
hetzelfde woord gebruikt wordt.

Je kan zoeken op verschillende woorden, zoals kruis, opstanding, nieuw leven, evangelie,
het goede nieuws, het Koninkrijk van God etc. Kies voor vandaag eens een vraag of woord
uit, die je wat nader wilt onderzoeken en probeer op basis van een aantal teksten een
antwoord te vormen op één van de vragen of een omschrijving te geven van wat het woord
volgens jou betekent vanuit Bijbelse context. Ja kan ook afspreken met anderen, met je
triade, om dit allemaal te doen en daarna te kijken of je elkaar nog kan aanvullen in wat je
gevonden hebt (of je verdeelt het aantal teksten die erover gaan en geeft elkaar een
samenvatting).

Dit kan je eindeloos uitbreiden, maar dat past bij de één meer dan bij de ander. Maar of het
nu wel of niet bij je past, het is goed om de vaardigheid te leren om zélf in de Bijbel op zoek
te gaan naar wat er staat. Dat kenmerkt een volwassen volgeling van Jezus, want anders ben
je afhankelijk van wat sprekers of boeken erover zeggen.