Spreek je uit!

3 Johannes 1-4, 13-15

De kracht van bemoediging is ongekend en toch aarzelen we soms om de taal van bemoediging te spreken. En dat is jammer – want ieder mens heeft het nodig. En misschien vandaag de dag wel meer dan ooit. In de kerk en daarbuiten. De apostel Johannes was uitgegroeid tot een man met groot gezag en verstond de taal van bemoediging als geen ander, zo heeft ook zijn veel jongeren vriend en medestrijder Gaius ondervonden. Laten wij uitblinken in het uitspreken van woorden van leven!