Het Grote Geschenk | Frans Brouwer

God gaf ons net alleen zijn Zoon, maar ook zijn Woord. Vanaf de eerste bladzijden van de Bijbel kondigt God de komst van zijn Zoon aan. In allerlei geschiedenissen worden contouren van Jezus zichtbaar. Onderweg naar Kerst mogen we op zoek gaan in de Bijbel naar de aankondiging van de geboorte van Jezus. Zo krijgen we zicht op het grote plan van God.

Verwerkingsvragen:

  1. Wat werkt voor jou om vanuit de Bijbel toe te leven naar Kerst?
  2. Vergelijk Mattheüs 1:23 met Jesaja 7: 14. Wat valt je op aan deze parallel?
  3. Paulus schrijft in 1Korintiërs 5:7: ons pesachlam, Christus is geslacht. Een verwijzing naar Exodus 12. Welke kenmerken van het pesachlam kun je toeschrijven aan Jezus? Hoe kun je deze geschiedenis op jezelf toepassen?
  4. Welke hulpmiddelen zou je kunnen gebruiken om meer te leren uit Gods Woord?Leesplan – Advent
    Waarom kerst? Alpha