Wat mijn hart in beroering bracht | Jaap van Niejenhuis

De eerste gemeente is fascinerend. In zekere zin lijkt onze kerk op de eerste gemeente. Tegelijk verlang ik naar meer van die eerste gemeente: meer samen zijn, meer eenvoud, meer geven, meer God loven. Meer mensen die toegevoegd worden om gered te worden.

Verwerkingsvragen

  1. Wat doet deze parel met je?
  2. Hoe zit het met wat je weggeeft?
  3. In welke mate maakt het jou dankbaar dat je genoeg hebt om weg te kunnen geven?