Met Jezus in de boot | Junus Manuputtij

Tijdens onze bootreis hier op aarde komen we af en toe ook wat woeste golven, wind en zeeën tegen. Hoe mogen wij omgaan met die stormen als Jezus lijkt te slapen?

Verwerkingsvragen

  1. Wat zijn de soorten stormen die jij in je leven bent tegengekomen?
  2. Hoe was dat voor jou?
  3. Wat ervaarde jij van de aanwezigheid van Jezus in die stormen?
  4. Wat heeft dat betekent voor jouw relatie met Jezus?
  5. Hoe wil jij een volgende keer, als jij (weer) in een storm terecht komt, hiermee omgaan?