Aangezicht – Een gedicht van Alies Mooibroek

Van bloed naar levend water

Van duisternis naar licht

Van dood naar eeuwig leven

Van niet kunnen zien naar

Van aangezicht tot aangezicht

 

Alies Mooibroek