Aansporing

Op een ochtend tussen waken en slapen krijg ik antwoord op mijn gebed in de vorm van een beeld, een soort animatiefilmpje van een smartphone waaruit spraakballonnen komen. Telkens drie zwarte tegenover één witte. Vervolgens dezelfde smartphone, maar dan met drie witte spraakballonnen tegenover één zwarte.

Daaraan voorafgaand: de steeds meer op elkaar lijkende dagen maken dat er iets aan mij begint te knagen. Daarin ben ik vast niet de enige. Ook is het net alsof ik veel minder meemaak dan in andere tijden. En na een paar weken crisis raak ik met de dagen in de war.

Mijn thuiswerk voor de werkgever gaf structuur aan de dagen. Toch bleef er nog zoveel tijd over, die ik vulde met handwerken, Wordfeud spelen, Facebooken, rondbellen naar anderen en nog zoveel meer. De boodschappen liet ik later ook thuisbezorgen en ik ging af en toe fietsen of wandelen. En toch was er een leegte die, hoopte ik, God misschien zou helpen bestrijden.

Gerry Buitenwerf vroeg mij om de website te bedienen van bemoedigende stukjes. In de sociale media hoorde ik van opwekking in Italië en ook was er in Brazilië een aanroepen van en verootmoedigen voor God. Ik had een verlangen om meer van eeuwigheidswaarde te doen. Iets om God mee te eren. Toen ging ik ervoor bidden. Met het beeld van de smartphone voor ogen als gevolg.

Ik kreeg de gedachte om op internet positief christelijke informatie te zetten tegenover alle wereldse aanbod van gegevens. Er bevinden zich immers ook duistere websites op internet en Facebook stikt van de populistische en ondeskundige criticasters en reacties van mensen met een grote mond en een kort lontje. Tezelfdertijd vertelde een vriendin mij dat ze het verdriet van God voelde om mensen die verloren gaan en dat ze daarom vanuit de diepte moest huilen. Daarbij”, zei ze moeten gelovigen God gehoorzamen en offers brengen.

Ik vind het zo mooi hoe God tot verschillende mensen spreekt en hen aanspoort tot actie. En dat het allemaal urgentie heeft. Kennelijk moeten we de angst en onzekerheid van (ongelovige) mensen bestrijden met in liefde vertelde waarheid en verhalen van licht, liefde en kracht met Jezus als bron verspreiden. Omdat ik gewoon was om aan het oppervlakkige en grappige geschrijf op Facebook deel te nemen, ben ik dus nu maar ernst gaan maken met een positief christelijk tegengeluid.

Het plaatsen van plaatjes met Bijbelteksten op Facebook is niet mijn ding. Maar ik stort mij al lezend op de reacties van mensen op berichten van anderen. Ik kan zo meeleven en af en toe waarheid brengen. Ook bezin ik mij op het maken en beheren van een website die uiteraard tot eer van God is.

Ellen Visser