Als God een verlangen in je hart legt

Martin en Jeannette Harder wonen en werken sinds september 2012 in KwaZulu- Natal. Al tijdens hun studie legt God een verlangen in hun hart om Hem te dienen onder de allerarmsten. Maar ze trouwen eerst, krijgen een baan en worden gezegend met drie kinderen. In 2007, als un jongste kind 15 jaar is, gaan ze mee met een reis naar Jamaica, van World Servants. In de jaren daarna maken ze meerdere reizen voor deze organisatie.

Dromen

Als Martin in 2009 ontslagen wordt, is dat voor hen aanleiding om samen meer dan ooit God te zoeken met de vraag: ‘Waar en hoe mogen wij structureel iets gaan betekenen?’ Het boek: “De droomgever” van Bruce Wilkinson, spreekt hen erg aan. In deze periode van bezinning is er aan de ene kant het verlangen dat God in hun hart heeft gelegd en aan de andere kant zijn er de obstakels op hun weg. En dan ontmoeten ze in 2011 Cor Snieder. Hij vertelt vol enthousiasme over zijn reizen naar KwaZulu-Natal in Zuid Afrika en het werk dat hij daar doet met de organisatie CAN.

In november 2011 gaan ze met Cor mee en wat ze daar zien spreekt hen enorm aan. De plaatselijke bevolking wordt getraind op een manier die alle levensgebieden omvat. Daarbij is het evangelie van Jezus Christus steeds het uitgangspunt. De training is erop gericht, om het onderwijs weer door te geven in de eigen community. Na deze reis raken ze er van overtuigd, dat dit de plek is waar ze God mogen gaan dienen. In september 2012 vertrekken ze.

Pioniers

KwaZulu-Natal kent een zeer hoge werkloosheid, waardoor armoede, drank- en drugsmisbruik, geweld en aids aan de orde van de dag zijn. Er zijn vele wezen, weduwen en weduwnaars. Martin en Jeannette willen zich volledig inzetten voor het verbeteren van de levensomstandigheden en het brengen van de geweldige boodschap van verlossing door Jezus Christus. Ze gaan als pioniers, uitgezonden door de VBG en door CAN, werkend vanuit de visie van CHE (Community Health Evangelism).

Omstandigheden

Jeannette: “En dan ben je daar en ALLES is anders dan je gewend bent. Sociale contacten moeten worden opgebouwd, heimwee steekt de kop op en je kunt je enorm eenzaam voelen.” Martin: “Je moet je manier van leven enorm aanpassen. Je plannen krijgen niet of veel minder snel vorm, dan je in gedachten had.” De twijfel slaat toe; is dit wel Gods plan voor ons? Jeannette: “Vanuit Nederland gaven mensen de wijze raad, om gewoon te gaan doen wat je hand vindt om te doen! Dan dacht ik: Ja, maar, Heer, daarvoor ben ik toch niet helemaal naar Zuid Afrika gekomen?” Na twee jaar ploeteren vragen ze God- door vasten en gebed- naar Zijn Wil in hun situatie. Jeannette: “God liet mij zien, dat ik eigenlijk heel gefrustreerd was naar Hem toe, omdat ik zoveel had opgegeven en nu vooral teleurstelling ervoer.”” Voor Jeannette is het een enorme opluchting dat die boosheid er gewoon mag zijn en er komt ruimte.

Verandering

Een conferentie van hun plaatselijke gemeente heeft in die periode het thema: Zie op Jezus en niet op de omstandigheden. Het verhaal van Stefanus, die in zijn moeilijkste moment opkeek naar Jezus, staat centraal. Martin en Jeannette:” God sprak tot ons: ‘ Zie op Mij. Het is Mijn werk en jullie mogen Mijn handen en voeten zijn.’ Jeannette:” Ja, dan mag je doen wat je hand vindt om te doen. Het gaat niet om ons, maar om Zijn Glorie!”

God opent hun ogen voor Hem Zelf! Hij laat hen zien hoe ze Zijn Licht mogen verspreiden. Met een van hun medewerksters vanuit de community verloopt de samenwerking – en met name de uitvoering van het werk – zo moeizaam, dat ze op het punt staan om de samenwerking te beëindigen. Maar dan worden ze geraakt door een preek vanuit de VBG over Lucas 13 met als thema: de onvruchtbare vijgenboom. Voor Martin en Jeannette is dit de aanleiding om hun medewerkster juist te gaan koesteren. Een aantal maanden later mogen ze er getuige van zijn hoe ze verandert en opbloeit! En dan is daar Zama, een jongen uit het weeshuis van Helping Hands, die graag bij hen werkt. Een jongen met een verdrietig verleden. Hij geniet van de gesprekken met Jeannette en Martin over het geloof en de Bijbel, wil zich laten dopen en noemt Jeannette soms mama.

Het werk van God

Martin: ”We mochten diakenen worden in de plaatselijke gemeente en geven op verschillende vlakken invulling aan die taak. Zo is Jeannette betrokken geraakt bij het weeshuis van Helping Hands, waar ze onder andere lessen verzorgt vanuit het CHE-programma. Daarnaast gaan we elke maand drie dagen met de pastor van onze kerk mee naar Mozambique, waar we hem aanvullen in het geven van training en onderwijs. Verder bezoeken we sinds een tijdje een High School in de buurt om tijdens de pauze met een groepje jongeren over het geloof te praten. Het werken met jongeren heeft ons hart en we overwegen het opzetten van een speciaal jaar in ons trainingscentrum, waar we kansarme jongeren onderwijzen, vaardigheden leren en mogen vormen als discipel van Jezus.”

Zijn Licht verspreiden

Martin: ”De dagelijkse ‘devotional’ (moment van toewijding aan God) tijdens de koffiepauze is heel waardevol. Met de mensen die bij ons aan het werk zijn, lezen we een Bijbelgedeelte en praten en bidden er samen over. Centraal staat altijd: Wat betekent het om discipel van Jezus te zijn?”

Het trainingscentrum, dat in de afgelopen jaren is gebouwd met hulp van gemeenteleden uit de VBG, wordt ook gebruikt als gastenverblijf. Ook is er afgelopen zomer vanuit de VBG een groep van 18 jongeren langs geweest. Zij hebben geholpen bij een bouwproject voor het weeshuis Helping Hands.  Daarnaast hebben ze een sport ministry opgepakt en op een crèche meegeholpen. Martin en Jeannette vertellen: “Een van de doelen van CAN is het bouwen van een brug tussen Europa en Afrika. Mensen uit Europa komen hier om tot zegen te zijn, om vervolgens zelf gezegend te vertrekken. Hierin mogen wij Hem dienen.”