Angsthaas…of…weerbare christen?

Als we om ons heen kijken in deze Corona-tijd , kan angst ons overspoelen. Overal ter wereld maait het vernietigende virus mensenlevens weg, ook in ons eigen land. Wat kunnen we ons dan bang en onveilig voelen. Wat zijn we dan blij dat we mogen bidden en bij onze Toevlucht mogen schuilen.

Toch heeft de angst ons soms al zo in de greep dat bidden niet of amper schijnt te helpen.

Vraag is dan: Hoe nu? Wat nu? Komt die angst van God? Nee. Van Zijn tegenstander. Als we de Bijbel open doen in Efeziërs  lezen we van een strijd tegen overheden, machten en wereldbeheersers die ons aanvallen. De duivel heeft een heel leger achter zich om ons te vernietigen en gebruikt daar verschillende slinkse tactieken voor.

Gelukkig hebben wij de Heer, de Overwinnaar aan onze kant, maar zelf kunnen we en zullen we ook iets moeten doen? Wat? Ook dat staat in de genoemde brief in Gods Gids. Als we tijd nemen om naar Gods Stem te luisteren en Zijn Woord te bestuderen zal Hij ons leren hoe we de vijand kunnen herkennen,  hoe hij werkt en hoe we hem, met de wapenrusting aan, kunnen  verslaan in de naam van Jezus. We hoeven ons niet als weerloze mensen onder water te laten duwen.

Meer weten over hoe je angst achter je kunt laten en weerbaar kunt worden?  Kijk dan op deze site onder het kopje Getuigenissen. Daar staat een gesprek met Jolanda Brouwerdie het verhelderende boekje   ‘Weerbaarheidstraining voor christenen en voor wie dat nog gaan worden’ heeft geschreven. In het boekje leer je wie je bent en waar je kracht ligt om staande te blijven.

Een aanrader voor ieder die wil leren wie hij is en vrij wil zijn van angst!

Gerry Buitenwerf