EC-Bijbelcursus

Toe aan diepgravende Bijbelstudie? In de Bijbelcursus van het Evangelisch College volg je elke maand een les over een boek uit het Oude Testament en een les over een Nieuwtestamentisch boek. In vier jaar tijd lees je zo de hele Bijbel en krijg je inzicht in de achtergrond van iedere tekst. En het mooie is: De lessen zijn bij ons in de Stadskerk!

Instromen is elk jaar mogelijk. De cursus begint in september maar ook in januari kan je instromen. Wil je ontdekken of het iets voor je is? Volg de proefles in De Stadskerk op 16 september van 9.30 – 15:00u. In de ochtend de les Nieuwe Testament over Lucas 1-9, in de middag de les Oude Testament over 1 Samuël.

Meer informatie over de cursus, kosten van deelname, en cursusdata, vind je op de website van het Evangelisch college.