Corona update

Corona Update (update 23 februari 16:30 uur)

Alle maatregelen voor alle activiteiten in het gebouw van De Stadskerk vervallen. Het is niet langer nodig om zitplaatsen te reserveren, afstand van elkaar te houden of een mondkapje te dragen. Tegelijkertijd weten we dat er een belangrijke kwetsbare groep is die het nog spannend vindt om zich te begeven in een massa mensen. Daarom blijven we in de diensten op de hoofdlocatie (Kingdom Culture uitgezonderd) de mogelijkheid bieden om afstand te houden. In de buitenste twee vakken van het grote auditorium dient onderling 1,5 meter afstand gehouden te worden. In de middenvakken hoeft dit niet. Natuurlijk ben je ook vrij om een mondkapje te blijven dragen als je je daar prettig bij voelt.