Samen kerk zijn, juist in deze tijd!

We leven in uitzonderlijke omstandigheden. Het vraagt veel om een nieuw ritme te vinden, persoonlijk en als gemeente. Maar dwars door alles heen willen wij hartstochtelijk vasthouden aan Jezus, sterk verbonden blijven met elkaar en het beste zoeken voor onze stad en regio!

Als RvO en staf hebben wij ons gebogen over de vraag: wat kan er allemaal nog wél? Gemakkelijk ligt de nadruk op alles wat niet meer kan als gevolg van de getroffen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. We nemen onze verantwoordelijkheid serieus uit liefde voor elkaar en de kwetsbaren in onze samenleving en zoeken tegelijk zorgvuldig naar hoe gemeente-zijn nog wél kan.

Daarom houden we online diensten op zondag, willen we je met filmpjes inspireren en speciaal voor de jongeren is er elke avond om 19.00 uur een livesessie die te volgen is via Instagram (@reflect_live).

Triades

Ook willen we ieder lid van de gemeente of vaste bezoeker die ouder is dan 18 jaar vragen om een triade te vormen. Een triade is een groepje van drie personen die sterk op elkaar betrokken is. Samenkomen in een kring of een team is te veel, maar in je eentje; dat is te weinig. Meer informatie over de visie op triades en tips hoe je er een kunt vormen, vind je hieronder.

Tenslotte

We blijven de komende weken de zondagse erediensten streamen. We merken dat het zo krachtig is om juist in dagen als deze eensgezind te blijven aanbidden, te volharden in voorbede, te zoeken naar wat goed is voor elkaar en onze stad en regio. Moedig mensen in je omgeving aan om ook te kijken. Inmiddels hebben we meerdere getuigenissen ontvangen van mensen die nog nooit een kerkdienst hadden bijgewoond, maar door het volgen van de livestream er voor het eerst ‘bij waren’ en diep geraakt!

Ja, laten we hieraan vasthouden: nu het gewone leven tot stilstand komt en de meest vanzelfsprekende dingen opeens niet meer vanzelfsprekend zijn, weten wij: Jezus is en Hij gaat door met zijn werk, altijd!