Dichterbij dan je gelooft

In een kerkdienst, aan het begin van een kerk-gerelateerde vergadering of kringavond wordt er meestal contact met God gezocht. Bidden noemen we dat. Er wordt dan niet geschreeuwd of met stemverheffing gesproken. Men gaat er dan van uit dat God dit gebed hoort en dus dichtbij is. En zo is het ook. Zoals het refrein van een lied (Opwekking  518) dit verwoordt:

Heer, U bent altijd bij mij,

 U legt uw handen op mij

en U bent voor mij

 en naast mij

 en om mij heen,

 elke dag.

Dit lied is ontstaan uit psalm 139. Hierin verwoordt de dichter dat het onmogelijk is om van God gescheiden te zijn. Zijn volmaakte liefde is zo groot dat Hij ons niet uit het oog zal verliezen of bij ons weg zal gaan.

 Al ging ik wonen voorbij de verste zee,

ook daar zou Uw hand mij leiden,

zou Uw rechterhand mij vasthouden.

 Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,

 het licht om mij heen veranderen in nacht,’

ook dan zou het duister voor U niet donker zijn.

 

Het is de realiteit waar we niet omheen kunnen. We lezen het en we zingen het, maar geloven we het ook? Is deze werkelijkheid ook de realiteit in ons leven?

Vaak hoor ik met verbazing hoe deze realiteit in veel gebeden  totaal verdwenen schijnt te zijn:

Wilt U met ons zijn

Wilt U voor ons zorgen.

Wilt U met ons mee gaan als we weer naar huis gaan.

Wilt U ons geven wat we nodig hebben.

Wilt U ons voor gaan

Wilt U ons dragen door deze moeilijke tijd.

Enzovoort.

 

Het raakt me iedere keer weer: zoveel overbodige vragen en daarmee zoveel ongeloof. We zingen het uit volle borst, maar geloven er geen snars van. We trekken Gods beloften in twijfel en vragen dingen die bij God vanzelfsprekend zijn. We hebben dus geen idee of Hij wel doet wat Hij zegt. We kennen onze bron niet. Zo erg is dat.

De Bijbel spreekt echter duidelijke taal:  Wij weten nu, dat God alle dingen doet meewerken ten goede, staat in Rom. 8:28. En in Matt.10 verzekert God ons dat er geen haar van ons hoofd valt zonder Hij het opmerkt. In  1Kor.10:13 staat: God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd.

Hoe overtuigend wil je het hebben. Wij hebben 100% zekerheid dat God niets door de vingers glipt. Waar wil je je dan nog druk om maken. Ga staan in de zekerheid die God je alleen kan geven en  je ook geeft. Om te beginnen: vraag niet maar dank Hem voor dat wat Hij al gegeven heeft. Dan wordt alles anders. Je vragen worden dan dankpunten.

Wilt U met ons zijn, wordt dan: Dank U dat U met ons bent .

Wilt U voor ons zorgen, wordt dan: Wat geweldig dat U voor ons zorgt.

Wilt U met ons mee gaan als we weer naar huis gaan wordt : dank U dat U bij ons bent wanneer we naar huis gaan.

Wilt U ons geven wat we nodig hebben wordt: Wat geweldig dat U ons alles geeft wat we nodig hebben.

Wilt U ons voor gaan wordt: dank U dat U voor ons uit gaat.

Wilt U ons dragen door deze moeilijke tijd wordt: dank U dat U ons draagt in deze moeilijke tijd.

Enzovoort.

Staan in de zekerheid dat God bij je is, om je heen is en alles geeft wat nodig is. In die realiteit sta je dan veelvuldig met Hem in contact en voer je dagelijks je vertrouwelijke gesprekken met Hem. Dan kom je pas echt tot leven

Succes verzekerd.

Theo Slump