Die zekerheid

Ik wens mij zintuigen soms dood:

ze drukken me op té veel nood,

ze tonen vlakbij dood en scheiding,

ze brengen té vaak droeve tijding

Ze laten me de kilte voelen

van harten die op carrières doelen,

ze laten me vervuiling ruiken,

me wreed in lijdenswegen duiken

Ze overstromen me met allerhande rampen,

met overvolle vluchtelingenkampen,

met hongersnood en moord,

met –ismen van het laagste soort

Mijn roze brillen duwen ze opzij,

ze laten zelfs mijn witste droom niet vrij,

ze dwingen me tot bloedens toe,

ze maken me oneindig triest, ademloos moe

Had ik dán niet die zekerheid

dat Eén me liefdevol door ’t leven leidt,

Die al het kwaad gaat overwinnen,

had ik dan niet dìe zekerheid;

ik ging ten onder aan mijn zinnen!

Gerry Buitenwerf

Uit “Ien t Licht”.