Doopdienst 13 februari 2022

toetreders

Gert Heemstra

Op de weg door het leven is Jezus mijn gids. Dat is voor mij een waarheid die ik ook nog wel eens vergeet. Vertrouwend op mijzelf dat ik de weg wel weet, denk ik dan dat ik mijn gids niet nodig heb. Aangezien alleen Jezus de weg weet, probeer ik mijn gids steeds beter te leren kennen. Zodat ik Hem kan vertrouwen, hoe moeilijk de weg ook is. Zijn onvoorwaardelijke liefde voor mij en het offer dat Hij voor mij heeft gebracht helpen mij daarbij.

Na een tijdje zoekend te zijn geweest naar een kerk waar onze kinderen ook hun plek konden vinden, zijn we uitgekomen bij De Stadskerk. De bevestiging om lid te worden, vond ik in de manier waarop er wordt omgegaan met een verschil van inzicht binnen de gemeente. In plaats van te discussiëren, wordt eerst het oog op Jezus gericht, onze gids, waardoor verschillen naar de achtergrond verdwijnen.

Door actief deel te nemen in de gemeente/community verwacht ik een sterkere relatie met Jezus mijn verlosser te krijgen.

Petra Heemstra

Jezus is voor mij degene die gezorgd heeft dat ik een kind van God kan zijn, en een relatie met Hem kan hebben. En als kind van God, ontvang ik ook Zijn erfenis. De laatste paar jaar ben ik gefascineerd geraakt door Efeziërs 1, waar staat, dat God ons, nu wij een zijn met Jezus Christus, alle geestelijke zegen heeft gegeven die er in de hemel is. En dat we zullen weten wat een geweldige rijkdom God voor al zijn kinderen heeft klaarliggen. En hoe ontzaglijk groot de kracht is die werkzaam is in ons die in Hem geloven. En door diezelfde grote kracht is Christus uit de dood teruggekomen om de belangrijkste plaats naast God in te nemen.

Ik ben hiervan erg onder de indruk, want diezelfde grote kracht werkt dus ook in ons. Ik geloof dat God nog zoveel meer voor mij en voor ons allemaal heeft klaarliggen, dan dat wij beseffen. Ik verlang ernaar dit meer en meer te ontdekken in mijn relatie met Jezus, maar ook samen met andere mensen wil ik hierin groeien. Ik geloof dat De Stadskerk een plek is waar dit kan en waar dit ook aangemoedigd wordt.