Doopdienst 13 november 2022 – hoofdlocatie

Dopelingen

Jasmijn Bakker

Ik ben Jasmijn Bakker, en ik ben 18 jaar. Ik ga mijn hele leven al naar de kerk, en ben christelijk opgevoed. Ik ga nu ook al een aantal jaar met vrienden naar de Kingdom Culture diensten. Deze diensten hebben mij erg geholpen in het groeien van mijn geloof. Door deze diensten heb ik van Gods goedheid mogen zien. 

Jezus is als een vriend voor mij, met wie ik elke dag mag leven en alles tegen Hem kan zeggen. En bij wie ik mag komen met mijn problemen en zorgen, ik kan met alles bij Hem terecht.  Ook is Hij mijn redder, en door wie we het eeuwige leven mogen krijgen. 

Ik wil mij dan nu ook graag laten dopen, om vanaf nu echt mijn leven met Jezus te leven. Het dopen is voor mij een startpunt in mijn relatie met Hem. Door me te laten dopen, wil ik nog verder groeien in mijn relatie met Jezus, en hem en zijn woord nog beter leren kennen. 

Ik hoop dat ik in mijn leven met Jezus, ook zijn licht mag uitstralen naar de wereld en andere mensen. Hij is mijn vriend voor altijd.

Madelief Bakker

Wie is Jezus voor mij? Jezus is voor mij mijn verlosser en mijn rustpunt. Als ik me niet fijn voel dan kan ik bij Hem terecht om weer op rust te komen en met Hem te praten over hoe ik me voel en hoe mijn dag was. Hij helpt mij als ik iets moeilijk vind of als iets niet lukt.

Hoe heeft Jezus mijn leven verandert? Hij heeft mijn zelfvertrouwen weer terug gebracht. In de eerste klas was ik heel onzeker maar Hij heeft mij daar doorheen geholpen en Hij heeft mij weer op het juiste pad gezet.

Waarom wil je gedoopt worden? Ik ben klaar voor een nieuwe start en ik merk dat ik dat niet zonder Jezus kan.  Het lijkt me geweldig om Hem altijd aan mijn zijde te hebben.

Wat is mijn verlangen naar mijn relatie met Jezus? Om steeds meer over hem te leren. En om met hem te groeien.

Lyanne Bijma

Mijn naam is Lyanne en ik ga mij laten dopen.
Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin waar ik als kind gedoopt ben. Op mijn 12e kwam ik voor het eerst in de stadskerk en werd ik samen met mijn ouders lid. Op dat moment wilde ik eigenlijk niks weten van de volwassen doop… ik was immers al als kind gedoopt, waarom zou ik dit dan nog een keer doen? Ruim een jaar geleden ben ik, samen met mijn zus naar elevate gegaan. Ik merkte dat ik het zo fijn vond om daar met veel mensen samen te komen en God te aanbidden! Toen ik in september naar it’s your church ben geweest heb ik God daar echt mogen ervaren. Sinds dien heb ik veel rust gekregen. God heeft een plan met mijn leven en ik verlang er naar om dat plan, samen met Jezus uit te voeren. Ik wil mijn leven met Jezus leven en elke dag meer van hem zien! Jezus is een liefdevolle God en ik weet dat hij met én door mij heen wil werken. Ik kies voor Jezus en daarom laat ik mij vandaag dopen!

Laura Van Essen

Mijn naam is Laura van Essen en ik ben 15 jaar. Ik woon met mijn lieve ouders en zusje in het kleine
Niezijl.
Ik ben gelovig opgevoed en geloofde al van jongs af aan in Jezus. Mijn moeder vertelt altijd dat ik op
mijn 2e al mijn hart aan Jezus heb gegeven. Toen ik ouder werd merkte ik dat de kinderen om mij
heen in de kerk zich een beetje voor het uiten van het geloof schaamden wat ik zelf erg lastig vond,
want ik wou er juist naar toe groeien.
Dopen vind ik iets heel moois, maar ik voelde me er nooit echt klaar voor omdat als ik naar een
doopdienst ging, hadden mensen grote verhalen over hoe ze van het verkeerde pad Jezus vonden en
ik heb mijn hele leven al geloofd, dus ik dacht dat mijn verhaal niet echt bijzonder genoeg was. Maar
nu weet ik dat het niet uitmaakt wat mijn verhaal is, want ik wil bij Jezus horen. Jezus is voor mij mijn
hele leven een veilige plek geweest waar ik gewoon mezelf kan zijn.
Afgelopen Reflect weekend werd er een oproep gedaan voor de doop en ik had er al een tijdje over
nagedacht, maar nooit echt serieus. Toen Mark Stoorvogel de oproep had gedaan stond ik al voordat
ik het zelf wist. Ik geloof echt dat dit de bedoeling van God was.
Ik wil nu met de doop laten zien dat ik voor Jezus kies en de keuzes die ik moet maken aan hem
overlaat. Ik verlang naar een leven met God.

Job Foget

Mijn naam is Job, ik ben 15 jaar oud en ik laat mij dopen omdat ik mijn leven wil geven aan Jezus! Ik heb mij eigenlijk altijd al willen laten dopen sinds dat ik Jezus heb leren kennen, maar op het moment dat de vraag van de doop mij meerdere keren gesteld werd zei ik steeds nee. Het voelde namelijk nog niet als het juiste moment omdat ik teveel twijfels en vragen had over mijzelf en over het geloof.

Even later kwam ik erachter dat die twijfels pas kwamen toen ik meer bezig was met God en serieus ging nadenken over de doop. Ook elke keer als ik de Bijbel er weer bij pakte kwamen die twijfels terug. Toen leerde ik dat dit het werk van de duivel was. Want die vindt het namelijk tien keer niks dat ik met God bezig ben.

Op een avond bij Kingdom Culture ervaarde ik veel van de heilige geest. Ik heb een paar keer voor mij laten bidden waar veel emotie bij vrij kwam. Die dienst kreeg ik opnieuw van iemand de vraag of ik mij wilde laten dopen. Toen hebben we daarvoor gebeden. Daarna dacht ik bij mijzelf: “Waarom laat ik mij eigenlijk niet dopen? Jezus heeft de strijd toch al gewonnen?” Die avond heb ik de belangrijkste keuze van mijn leven gemaakt. De keuze van de doop!

Ik heb geen bijzonder getuigenis met een bekering tot God. Ik ben altijd christelijk opgevoed en ben mijn ouders daar erg dankbaar voor. Ik heb tijden gehad dat ik helemaal niet bezig was met het geloof. Ook heb ik op aarde gezocht naar vervulling, maar ik heb niks kunnen vinden wat ook maar enigszins in de buurt komt van wat Jezus te bieden heeft!

God is zo bizar goed!

Joas Janssen

Ik ben als baby gedoopt en christelijk opgevoed door mijn ouders. Toen ik 6 jaar was gingen mijn ouders scheiden, dit was zeker niet altijd makkelijk.  Op zondag ging ik altijd met mijn ouders naar de kerk en ik bad voor het slapen gaan. Dit veranderde op mijn 14e. Toen ik 14 was ging alles in mijn leven wat minder lekker, mijn ouders hadden veel ruzie, ik besefte me dat ik eigenlijk niet zoveel vrienden had en school ging ook nog eens niet zo lekker. Door al deze dingen steeg mijn verlangen naar een goede relatie naar Jezus. Ik had niemand om dit mee te delen en vond dit zelf ook nog wel lastig. Dit was tot ik rond mijn 15e een relatie kreeg met iemand die niet gelovig was. Zij gaf mij waar ik zo’n verlangen naar had. dat was iemand die naar me luisterde en mij hielp omgaan met bepaalde situaties. Doordat ik mijn verhaal bij haar kwijt kon zwakte mijn verlangen naar een goede relatie naar Jezus af. Dit was namelijk tastbaar en was op aarde. Doordat zij niet gelovig was stond zij ook anders tegenover geen seks voor het huwelijk. ik twijfelde inmiddels zoveel aan geloof dat ik daar steeds anders over na ging denken en waardoor ik hier uiteindelijk verkeerde keuzes in heb gemaakt. Na 1,5 jaar kwam deze relatie tot een einde. Ik was inmiddels zover van het geloof af dat ik in die periode hierna er alles aan heb gedaan om maar niet te hoeven nadenken aan geloof. Ik ging veelte veel drinken en roken, ook kwam ik vrijwel altijd veelte laat thuis en loog ik heel veel tegen mijn ouders. Dit alles was eigenlijk tot ik afgelopen april ben mee geweest met een jongensweekend van de kerk naar de Ardennen. Daar hadden we mooie gesprekken en dacht ik ‘’misschien is die God nog helemaal niet zo gek om in te geloven.’’ In de Ardennen en in de tijd erna heb ik gevraagd of de Heer me wil vergeven voor de dingen die ik heb gedaan en als eindpunt van deze tijd zie ik de doop als een moment waarop ik schoongewassen mag worden van mijn zonden, ik vrij uit mag gaan voor Gods koninkrijk en mijn pad met Jezus mag vervolgen.

Mika De Jong

Hallo ik ben Mika de Jong, en ik ben 15 jaar oud. ik ben afgelopen jaar voor het eerst mee geweest op Square kamp, en ik voelde daar dat ik me wou laten dopen maar ik vond het nog spannend en wist niet zeker of dit al het moment was, dus ik vroeg God om een bevestiging een paar maanden later was ik op schoolkamp en het ging daar niet heel erg over het geloof enz. maar er was wel veel vrije tijd dus ik had mijn bijbel mee, en ik ging in mijn eentje op de slaapkamer even bijbel lezen. ik weet niet meer w at ik toen heb gelezen maar het raakte mij, en ik wist toen zeker van ik wil me laten dopen en een nieuw leven starten met Jezus. De reden dat ik mij wil laten dopen is dan dus ook dat ik mijn oude leven achter mij wil laten en een nieuw leven wil starten met Jezus. In mijn relatie met Jezus wil ik een goede band met hem hebben en al mijn keuzes met hem maken en maken en ik wil samen met hem meer mensen tot geloof laten komen en meer mensen inspireren om meer te doen met hun geloof.

Voor mij is Jezus mijn redder die voor mijn zonden aan het kruis gestorven is, en hij is iemand die altijd bij me wil zijn in de goede tijden, maar ook in de slechte tijden is hij daar voor mij, en ik weet dat ik altijd naar hem toe kan gaan. Jezus heeft mijn leven veranderd.

Bo Kaiser

Ik wil God danken, danken dat ik hier mag staan. Om te laten zien dat ik het niet alleen kan en Hem nodig heb in mijn leven.

Danken dat Hij mijn hand heeft vast gepakt en mij hierheen heeft gebracht, om binnen de muren van zijn huis alle gangen te mogen bewandelen.

Danken dat wij hier als een eenheid en eigenlijk zelfs een familie mogen zijn met al onze broeders en zusters.
Danken voor de persoon die ik ben en hoe Hij mij gemaakt heeft, met al mijn krachten en talenten.
Heer ik ben U zo ontzettend dankbaar voor alles, wat U nu al in mijn leven heeft gedaan, ik zal U woord met iedereen delen die nog niet van U bestaan weet, zo dat zij ook dankbaar mogen zijn en Uw liefde mogen gaan voelen en ontvangen.
En ik zal de Bijbeltekst die U mij heeft gegeven (Romeinen 8:29) altijd met mij meenemen en vertolken aan alles en iedereen.

Sari Mosselaar

Ik ben Sari Mosselaar en ik ben 18 jaar oud Ik ben gelovig opgevoed en opgegroeid en God is altijd al heel belangrijk geweest in mijn leven. Jezus is mijn redder, mijn helper die naast mij staat en met mij mee gaat en mijn ultieme voorbeeld. En ik wil Hem volgen door mij te laten dopen.

Ik heb al een paar jaar nagedacht over de doop, maar de stap nog niet eerder genomen. Maar in de afgelopen maand(en) heeft God heel duidelijk tegen mij gesproken en heb ik God meerdere keren heel dichtbij zien komen. En daardoor viel alle twijfel over óf ik mij wou laten dopen en de spanning om de die stap te nemen weg. En was het voor mij heel duidelijk dat de doop de eerste stap richting God volgen en naar Hem luisteren is. Door mij te laten dopen wil ik mijn geloof niet meer voor mezelf houden, maar een stap zetten om mijn geloof te delen met anderen en God door mij heen te laten werken. Met de doop wil ik sterven aan mezelf en gevuld worden met de Heilige Geest. Meer van Hem in mijn leven, en minder van mezelf…

Mijn verlangen is dat ik Jezus meer en meer mag leren kennen en daardoor ook meer op Hem mag gaan lijken en mag leven zoals Hij. Met open ogen voor de mensen om mij heen, luisterend naar Gods stem en gevuld met Zijn liefde en de Heilige Geest. Ik wil mijn leven volledig aan God geven en elke dag met Hem leven. Met alles wat ik doe en ben wil ik Hem eer geven en prijzen. 

Met de doop wil ik dus ‘Ja’ zeggen tegen God, mij kwetsbaar maken voor Hem en mijn leven geven aan Hem. Ik wil een stap zetten richting God en één worden met Jezus door de Heilige Geest die door mij heen werkt en mij leert om Gods stem te verstaan.

David Mosselaar

Hallo iedereen,
ik ben David Mosselaar, 20 jaar oud. Ik ga al een jaar of vijftien met veel plezier naar deze kerk. Ik ben opgevoed met de kinderbijbel en de cd’s van Herman Boon en Marcel en Lydia Zimmer. Geloof speelde in mijn jeugd een grote rol. Eerst ging ik altijd met mijn ouders mee naar de kerk naar de kinderdiensten en later naar de diensten van Kingdom CultureGaandeweg ging ik zelfstandig naar activiteiten toe en ontdekte ik meer wat geloof voor mij is, ook via de kring waar ik onderdeel van was.
Mijn verhaal is niet een van verslaving of radicale ommekeer. Dat neemt niet weg dat ik geen relatie met Jezus heb kunnen opbouwen, voornamelijk door de Bijbel en allerlei soorten muziek. Tegelijkertijd kan ik God zien in de natuur.
Voor mij is Jezus iemand op wie ik altijd kan terugvallen, met wie ik kan praten zonder enig vooroordeel. Als er één ding is wat me is bijgebleven is dat je altijd mag terugkomen bij Hem, hoe groot je fouten ook zijn.
Waarom laat ik me dan relatief laat dopen, als ik al zolang met Jezus wandel? Ik heb altijd het idee gehad dat je je laat dopen zodra je op het punt staat dat je er klaar voor bent, het moment waarop je leven volledig op zijn kop staat. En aangezien dat moment maar niet kwam stelde ik de doop telkens uit. Echter is dat niet de manier waarop Jezus wil dat je de keuze voor Hem maakt. Hij verwacht geen totale verandering. Hij verwacht simpelweg dat je Hem volgt. En dat is wat ik nu wil doen.
Deze keuze zal ik daarom bekronen met de doop.

Julian Noordhuis

Ik ben Julian, 17 jaar en Jezus is mijn redder. Dat is Hij altijd geweest en zal Hij altijd zijn. Toch vond ik het altijd moeilijk om hierover te praten, het voelde altijd zo kwetsbaar en dat durfde ik niet. Ik had dit gevoel met heel veel dingen, met school als ik geloofde dat ik het niet goed genoeg deed, met mijn vrienden waarbij ik altijd dacht dat ik niet genoeg deed, met een porno verslaving waar ik al jaren mee rond liep en met mijn depressie waardoor ik al meer dan 2 jaar elke dag haatte. Ik wist, en God had mij verteld dat ik het hier over moest hebben met mensen, dat ik het mijn ouders moest vertellen en dat het dan beter zou gaan, maar ook al voelde ik me elke dag slechter en slechter ik durfde het niet. Tot laatst op het Reflect kamp, direct in de eerste dienst tijdens het zingen werd ik vervuld met de Heilige Geest, en voor het eerst in lange tijd voelde ik me weer goed. En op dat moment wist ik dat voor altijd wou, en als dat betekende dat ik daarvoor mezelf moest openstellen en moest laten zien wat er allemaal fout ging in mijn leven, dat dat het helemaal waard was. Op dat moment wist ik zo zeker, zoals alleen God je iets duidelijk kan maken, dat ik me wilde laten dopen. En vanaf dat moment heeft God me genezen van mijn depressie, ik ben nog niet gedoopt maar mijn nieuwe leven met Jezus is op dat moment begonnen en ik wil het nooit meer zonder hem doen.

Jeroen Pathuis

Al mijn hele leven ben ik christelijk opgevoed, soms heb ik hier meer mee gedaan dan anders maar, het geloof hield mij altijd wel weer bezig. Ik ben in de corona tijd weg uit mijn eigen kerk gebleven en ben ik steeds meer naar de Stadskerk gegaan. Ik heb toen een keer meegedaan met de meiweek hier in de Stadskerk. Dit vond ik zo leuk dat ik mij heb aangesloten bij Faceoff, hier zit ik tot heden nog bij en geniet er nog van. Dit was niet altijd zo, het voelde voor mij alsof de andere leden al veel verder in het geloof waren dan ik, hier heb ik best moeite mee gehad, na de laatste meiweek waar weer toffe dingen gebeurd zijn begon ik mij toch wel meer dingen af te vragen, dit gevoel had ik wel vaker na mooie gebeurtenissen zoals Opwekking, NewWine of mooie KC diensten. Alleen dit keer wou ik meer en meer weten over Jezus en hoe je mag leven als christen. Ik wou het niet erbij laten en gewoon mijn eigen leven vervolgen zoals ik die andere keren vaak wel deed. Dat komt ook doordat mijn leven best soepel gaat, ik heb niet zulke erge dingen meegemaakt en dat maakte het ook best lastig voor mij of ik Jezus dan wel nodig zou hebben. Hiervoor ben ik samen met anderen de bijbel gaan lezen, mooie gesprekken voeren en veel van hun mogen leren. Toen kreeg ik ook meer door wat God allemaal al had gedaan in deze laatste jaren. En dan komt ook de doop naar voren, een moeilijke keus…. Radicaal voor Jezus gaan. wat laat je dan achter je?, ver genoeg in je geloof om te laten dopen? Veel twijfels en gesprekken verder maak ik nu wel de keus. Ik kies voor Jezus, ik zal nooit perfect zijn voor de doop, en daarom mag ik mij ook laten dopen. Ik ben benieuwd op welke plekken ik mag komen en wat ik voor God mag gaan doen. Hier kijk ik echt naar uit!

Jelle Riedstra

Een aantal jaar geleden ben ik voor het eerst met mijn catechisatie groep naar de Stadskerk gegaan, dit was bij een Kingdom Culture dienst. Ik vond het enorm gaaf en heel anders dan wat ik gewend was vanuit onze eigen kerk, ik kom zelf ui een GKV. Ik voelde me meteen op mijn gemak in deze kerk en ook zeker de manier van kerk zijn spreekt mij aan hier. Ik ben een tijdje erna opnieuw naar de Kingdom Culture dienst gegaan, dit keer had ik een vriendin meegevraagd. Vanaf die keer ben ik steeds met vrienden gegaan. Ik vind het enorm gaaf om op deze manier mijn geloof te kunnen delen met vrienden. Vandaag laat ik me ook dopen met twee van de vriendinnen met wie ik altijd naar de diensten ga, enorm gaaf!
In de GKV heb ik me nooit echt op mijn plek gevoeld. Wat mij raakt in de Stadskerk is hoe iedereen zich zo vrij voelt om op zijn of haar eigen manier mee te zingen en God te aanbidden. Het kan zo klein of groot als je zelf wilt.
Ik hoop dat mijn relatie met Jezus vanaf nu alleen maar zal groeien. Dat ik naar Hem toe kan als vriend. Dat als ik ergens mee zit dat ik dat bij Hem kwijt kan. Dat heb ik momenteel namelijk nog niet helemaal. Ik weet zeker wel dat het kan en mag maar ik doe het nog niet wat ik op zich wel jammer vind maar misschien is het ook wel gewoon een groeiproces.
Jezus is voor mij degene die mij heeft gemaakt en die een plan met mij heeft. Ik weet het plan nog niet helemaal maar ik weet dat Hij mij heeft gemaakt zoals hij mij voor ogen had. En Hij is degene die mij altijd vast zal houden en mij zal dragen in de moeilijke tijden, net zoals in het gedicht ”Voetstappen in het zand”.
Ik hoop dat ik de Stadskerk mijn geloof zal groeien en dat ik dichter naar Hem toe zal kunnen en mogen groeien. Samen met alle andere mooie mensen in de kerk.

Anje Riepma

WIE IS JEZUS VOOR JOU? Hij is mijn steun in de rug, Het lichtpuntje in het donker, De zoon die voor mijn zonde is gestorven aan het kruis, hij is er altijd voor mij en ik kan altijd alles bij hem kwijt.

HOE HEEFT JEZUS JOUW LEVEN VERANDERD? Hij heeft mij geholpen op de moeilijke momenten van mijn leven. Dat heeft hij gedaan door steeds meer goede/positieve dingen in mijn leven te brengen. Net alsof je in een donkere duistere kamer zit en hij brengt er steeds meer licht heen totdat alle hoeken gevuld zijn met licht.

WAAROM WIL JE GEDOOPT WORDEN? Laatst bij It’s your church bij het laatste blok zei Marrit :“ laten we allemaal op onze knieën gaan”. dus dat deed ik en ineens werd het in mijn hoofd heel rustig dat nooit zo is door mijn ADD. ik had het hele weekend al gebeden wat moet ik nu doen, wat wilt u dat ik nu ga doen en kunt u rust in mijn leven brengen? En er kwam tijdens die rust één woord naar voren “dopen”. Ik zat eerst te twijfelen of ik het wel zou doen want mijn broers zijn al van het geloof afgestapt. Ik was daar toen met Merit en Job ik stond naast Job en ik moest dit gewoon even delen dus ik vertelde hem wat er net was gebeurd en dat ik het niet zeker wist en hij zei “moet je lekker doen jo”. En ik dacht ja dit ga ik doen en ik ben niet mijn broers ik ben Anje.

Elise Timmer

Deut 31:8 

Hey, mijn naam is Elise en ik laat me vanavond dopen en dat had ik niet van mezelf verwacht. Ik had er wel over nagedacht, maar ik dacht altijd van ik ben toch niet goed genoeg en Ik ben nog zo jong, ik moet nog van alles doen voordat ik me mag laten dopen. 

Maar het verhaal gaat zo: in groep 8 op kamp en moesten wij deut 31:8 proclameren. Dat was ik daarna weer vergeten tot we op vakantie de bijbel app opende en de tekst van de dag deut 31:8 was. Dat was in de tijd dat ik het lastig had op de basisschool; God was daar. 

Toen op een zaterdag avond hadden we een KC dienst over de emmer van je hoofd afhalen om het licht dat in jou zit te laten zien aan de mensen om jou heen, ik heb toen die emmer van mijn hoofd gehaald. O En jezus heeft dat gezien. De volgende ochtend kreeg ik een appje van Beam, of ze me mochten interviewen over Deut 31:8 dus die emmer was van mijn hoofd af; God was daar.

Toen met Pasen werd mijn vader gedoopt, dit was niet op het podium maar aan de zijkant, maar wij konden niet horen wat ze tegen papa zeiden. Dus ik vroeg na de dienst “pap wat was eigenlijk jouw dooptekst? ” waarop hij antwoordde deut 31:8. God was daar. 

 We hadden een poosje terug reflect kamp en daar ben ik zo geraakt door hoe we daar muziek hebben lopen maken. God was daar. In een dienst had Mark de oproep gedaan om je te laten dopen. Ik had dat aan me voorbij laten gaan. Daarna heb ik met mijn kringleiders voor de doop gebeden en zij zeiden je bent wel goed genoeg en je mag je laten dopen! Toen heb ik die keuze gemaakt en daar ben ik ontzettend dankbaar voor, want de Heer zelf gaat voor je uit. Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken, wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen. Deut 31:8. Amen. 

 

Jesse Veldhuizen

Mijn naam is Jesse Veldhuizen, 17 jaar en kom uit Zuidhorn. Mijn ouders zaten in de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Zuidhorn. Ik ging altijd wel naar de kerk, maar dat was meer omdat het moest. Ik voelde God niet en ervaarde niet wat geloven was. Ik deed het gewoon omdat mijn ouders dat deden, het was normaal. In 2021 ging ik weer naar een sportkampen van Next-Move waar ik elk jaar met plezier heen ging en ga! Na dit jaar sportkampen kwamen 2 leiders naar me toe. Ze vroegen me of ik met hun een keer naar Kingdom-Culture kwam. Na elk sportkampen voelde ik me zo vol van Jezus zijn liefde, ik voelde me altijd zo gelukkig. Jezus maakte me gelukkig. Tot op de dag van vandaag ga ik met hun naar deze diensten en ik geloof dat Jezus mij naar hem toe haalde door hun te gebruiken. Ik zat toen nog midden in het verwerken van de scheiding van mijn ouders. Toen ik door had wat Jezus kon, merkte ik dat ik er rust in kon vinden. Hoewel het nog steeds erg lastig is voor me weet ik dat ik mijn zorgen mag toevertrouwen aan Jezus. En dat ik mag leren dat hij voor mij wint. Sinds afgelopen jaar ben ik steeds meer en meer met Jezus in aanraking gekomen. Ik mocht me aansluiten bij face off en na nog geen jaar daar geweest te zijn mocht ik al leider worden. God is voor mij iemand die een plan met me heeft. Door Jezus merk ik dat ik gezien word, Jezus laat me zien wie ik ben en zegt dat ik genoeg ben. Ik geloof dat ik Jezus als mijn vriend mag zien die zijn onvoorwaardelijke liefde op mij uitstort. Ik geloof dat ik Jezus al mijn zorgen en laste mag toevertrouwen en dat ik het met hem mag doen. Ik laat me dopen omdat ik JA wil zeggen tegen Jezus. Mijn ouders hebben er voor gekozen om mij als kind te laten dopen en daar ben ik ze dankbaar voor. Maar nu mag ik zelf er voor kiezen. Ik wil meer van Jezus en wil door mijn doop aan Jezus laten zien dat ik voor altijd Jezus zal blijven dienen. Ik wil nog dichter bij Jezus komen, ik wil Jezus stem leren verstaan, Ik verlang dat ik mag groeien in mijn relatie met hem. En wanneer dingen me niet lukken dat Ik mag denken aan mijn doopdag. Dat ik heb gekozen om het niet alleen te doen. Want Jezus heeft voor mij de dood overwonnen en ik mag in zijn autoriteit gaan staan

AMEN

Anniek van der Veen

Hallo lieve gemeente,
Ik ben Anniek van der Veen en ik ben 16 jaar oud. Vanaf jongs af aan ben christelijk opgevoed. Ik heb daardoor altijd al geweten dat Jezus bij mij was. Alleen hoe ouder ik werd hoe meer ik daaraan begon te twijfelen en hoe meer aardse verleidingen ik tegen kwam. Ik begon het gevoel te krijgen dat ik God niet meer nodig had en het zelf allemaal wel beter wist. Daardoor ontstond er een leegte in mij. Ik vond het nog steeds lastig om met mijn volle 100% op God te mogen vertrouwen want het voelde altijd alsof ik het zelf wel prima kon regelen, maar sinds ik zeker ben dat ik bij God hoor is dat gevoel weg. Het lege gevoel verliet mijn lichaam en ik sta hier nu om God te laten zien dat ik hem mijn volle 100% wil geven. Want ik hoor bij hem en ik mag hem al mijn twijfels en onzekerheden geven.
Ik heb in de kerk ook zo veel vreugde mogen ervaren. Via kampen heb ik mooie vrienden mogen maken waarmee ik ook onze grote God mee mag prijzen! Want wat is worship onwijs krachtig! Wat doet dat veel in iemands hart. Met de doop wil ik graag laten zien aan God dat ik klaar ben voor wat hij voor mij in petto heeft!
Amen God is krachtig!

Esmee Venema

Mijn naam is Esmee Venema en ik ben 18 jaar. Ik denk er al langere tijd over na om me te laten dopen, maar ik heb me altijd laten tegenhouden. Deels omdat ik bang was om voor zoveel mensen mijn getuigenis te moeten delen op het podium en deels omdat ik voor mijn gevoel eerst een goede getuigenis nodig had. Uiteindelijk besefte ik me dat dat niet echt het belangrijkste is bij de doop. Het gaat juist om de keuze die je maakt. Je begraaft je oude ik en begint een nieuw leven met Jezus. Die keuze wil ik graag maken en daarom laat ik me dopen.

Samuel van der Woude

Vandaag ga ik mij laten dopen, waar ik natuurlijk super veel zin in heb. Ik keek altijd naar de doop als een heel groot ding, dat er iets heel groots/gaafs moet gebeuren voordat je je laat dopen. Een echt halleluja moment en dan vertel je erover in je getuigenis. Maar voor mij ging het anders, ik was mee met het reflectkamp 2022/2023 als begeleider van klas 1. Ik had een supertof weekend en mocht veel nieuwe tieners leren kennen. Tijdens de laatste dienst had mark een preek gegeven over de doop. Tijdens deze dienst vertelde mark over dat je mag schuilen achter jezus en mag zeggen ik kan het leven niet zonder u “ik ben te zwak”. Deze dienst vond ik erg mooi en paste ook wel bij mij, want ik ben best wel een persoon die eigenlijk geen hulp wil. Aan het einde van de dienst ging Mark bidden. Tijdens dit gebed vroeg Mark aan iedereen in de zaal of de mensen die zich willen overgeven aan god en zeggen ik kan het leven niet zonder u, wilden gaan staan. Toen Mark dit vroeg kreeg ik opeens een heel warm drukkend gevoel vanbinnen, dit was voor mij een teken dat ik moest gaan staan. Met het laten dopen wil ik dus zeggen tegen god, dat ik niet zonder hem kan en dat ik te zwak ben om alleen verder te gaan en een leven samen met hem verder wil.

Toetreders

Dennis Bakker

Jezus heeft voor mij de weg naar de vader geopend en daar ben ik hem heel dankbaar voor.

Jezus kwam pas echt in mijn leven toen ik 37 jaar was en tot geloof kwam op een Alpha cursus. Ik ben niet christelijk opgevoed en Jezus heeft dus mijn leven zeker veranderd doordat ik ineens geloofde en naar een kerk ging. Daarnaast heeft hij mij een vader gegeven en een veel rijker leven waarin we als gezin samen Jezus konden gaan volgen na 13 jaar relatie (mijn vrouw was wel christelijk opgevoed en is ook altijd naar de kerk blijven gaan).

Ik geloof dat de bijbel ons leert dat we onderdeel horen te zijn van zijn lichaam om samen te bouwen aan God’s koninkrijk. We kunnen het niet alleen..

Mijn verlangen is Jezus te betrekken in alle aspecten van mijn leven.

Mariëtte Bakker

Met Jezus in mijn leven voel ik mij vrijer, durf ik meer aan te gaan. Vanuit mijzelf zal ik geen podium betreden. Met Jezus kan ik dit. In Jezus worden mijn talenten nog groter.

Ik ben christelijk opgevoed en heb altijd in God geloofd tot 2012 was dit wel meer vanuit religie.

In 2012 is mijn man tot geloof gekomen. Dit heeft mij ook tot denken gezet wie is God voor mij. En sinds ik mij in 2013 heb laten dopen met Lucas 9 dat ik mijn eigen leven moet achterlaten. Is mijn relatie met God verder uitgediept.

Heeft mij geleerd dat ik er toe doe in zijn koninkrijk.

Ik wil graag meebouwen aan een kerk die zijn naam uitdraagt, wel volgens de bijbel.

Dat ik Hem nog beter mag leren kennen, en zijn plan met mij mag gaan uitvoeren en dat ik weet dat Hij die weg al is voorgegaan.

Kirsten Doorn

In januari 2019 werd ik door vrienden uitgenodigd om mee te gaan naar Vineyard Groningen. Ik ben op een zondag meegegaan. Ik had toen heel veel behoefte aan betekenisvolle gesprekken. De vraag: ‘Wat doe ik hier op aarde?’ hield mij op dat moment erg bezig. Ik kon mij niet voorstellen dat wij hier een mensenleven zijn, om die maar gewoon te leven en dan te sterven. Wat is dan het nut van de mensheid. 

De eerste keer in Vineyard vond ik deze gesprekken meteen. De gemeenschap was erg open en heette mij hartelijk welkom; het was een fijne omgeving om te zijn. Ik voelde rust. Eén week sloeg ik over, maar de week erna begon het te kriebelen en vroeg ik of ik nog een keer mee mocht gaan. Uiteraard mocht dat en vanaf die dag ben ik elke zondag gegaan. Een paar maanden later ging ik op reis naar Zuid Afrika, en ook daar ben ik op zoek gegaan naar een kerkDie reis heb ik zoveel ‘toevalligheden’ meegemaakt dat ik eigenlijk niet meer om het bestaan van God heen kon.

Nu, bijna 4 jaar later heb ik veel moeilijke momenten meegemaakt, maar ook heel veel mooie momenten. Altijd is de aanwezigheid van Jezus te zien in die momenten. Dat geeft me vertrouwen, kracht en hoop. Ik weet nu dat ik op deze aarde ben omdat God dat wil. Ik weet nu dat ik ben wie ik ben, omdat God mij zo heeft gemaakt. Ik weet nu dat ik mag doen wat ik doe, omdat God dat pad voor mij vrij maakt. Ik heb geen angst meer voor de toekomst, ik kijk ernaar uit om Jezus te zien, en hem in de tussentijd steeds beter te leren kennen. Hoewel dat elke dag weer een worsteling is, wil ik elke dag weer voor Jezus kiezen. Hoe moeilijk het soms ook is om hem te volgen, ik mag erop vertrouwen dat ik het goede pad altijd weer zal vinden met Zijn hulp. Dat ik Zijn liefde mag kennen en in Zijn liefde mag wandelen is het grootste geschenk van mijn leven en wil nooit meer zonder!

Theo Mosselaar

Zo’n 10 jaar geleden hebben wij ons laten dopen in de CCG. Een best woelige periode ging hier aan vooraf met mooie maar ook hele verdrietige dingen. In die periode heb ik Jezus dichterbij ervaren dan ooit daarvoor. En voor het eerst Gods stem duidelijk verstaan in een periode dat ik met een goede vriend de Alpha volgende. Hij zat vol vragen waar ik alleen vanuit mijn geloofsopvoeding antwoord op leek te hebben. God heeft mij toen duidelijk gezegd en vrijheid gegeven om het in mijn eigen woorden en vanuit mijn gevoel te vertellen. Dat heeft veel geholpen in onze gesprekken (hij is tegelijk met ons gedoopt!) maar ik voel ook nu nog steeds datzelfde als ik het idee heb dat ik iets over God mag delen met een ander. En daar heb ik de afgelopen jaren bij onze vorige gemeente gelukkig ook veel over mogen leren. Ondanks dat ik nog vaak een belemmering voel wil ik graag meer luisteren naar Zijn stem en dit dan ook delen.

De afgelopen paar jaar waren wat flauw in geloof zou ik willen zeggen. Maar de afgelopen tijd lijkt hier weer veel verandering in te zijn. God laat gelukkig nooit los en heeft ons inmiddels een fijne nieuwe plek gegeven. Ook de community lijkt hier heel positief aan bij te gaan dragen. Erg leuke en hartelijke mensen al ontmoet. Ik zie daarin ook echt uit naar meer.

Zoals hierboven al wat verwoord is Jezus voor mij de rots waarop ik sta (en soms lig). Maar Hij is mijn fundament en zekerheid in het leven en hierna.

Ik ken Jezus al mijn hele leven. Ik denk dat hierboven wel een belangrijke verandering door Hem is geweest maar ook daarna is er door zijn Geest nog veel ik mij gebeurd en ik denk dat het werk nooit af is in de leven.

De stadskerk zie ik altijd al een beetje als de grote zus van CCG. De passie van de leiders en veel gemeenteleden. De ruimte voor de heilige geest spreken mij erg aan. Ik hoop en verwacht dan ook dat ik en wij als gezin hier een mooie plek mogen hebben

Machteld Mosselaar

Ik ben Machteld Mosselaar, 42 jaar oud, getrouwd met Theo en moeder van Sari (18), Elva (14), Maren (14) en Senn (9). Ik werk als verpleegkundige op de poli en het interventiecentrum van de urologie in het UMCG Jezus is voor mij, mijn Redder en Heer en ik weet dat ik gered ben door Zijn offer en daarom mag leven in vrijheid Mijn ouders hebben mij opgevoed met deze boodschap en mij dit voorgeleefd, waar ik heel dankbaar voor ben Mijn leven lang heb ik op God kunnen vertrouwen en probeer ik dicht bij Hem te leven. Dit gaat soms goed en soms wat minder, maar twijfel heb ik nooit gehad Als moeder heb ik de wens dat mijn kinderen een levende relatie met God zullen hebben en ik merk dat in de Stadskerk deze mogelijkheid aanwezig is; broers en zussen die met de kinderen optrekken, ervaringen delen, lezen uit de bijbel en samen bidden Een fijne, veilige plek om te groeien in hun relatie met God Zelf wil ik graag groeien in geloof, en ik kan dat niet alleen, we hebben elkaar als gemeente nodig in het dienen van de Heer en te bouwen aan Zijn koninkrijk op de plek die Hij ons geeft Sinds anderhalf jaar komen we als gezin in de Stadskerk, maar de twijfel om lid te worden was groot; te grote gemeente, teveel, niet op mijn plek…. Maar God liet mij zien en voelen dat ik hier de rust en tijd voor mocht nemen en gaandeweg kreeg ik rust en konden we als gezin de beslissing nemen om lid te worden van de Stadskerk Ik zie uit naar ons lidmaatschap, ik wil Jezus volgen en Gods wil doen, mij inzetten in de gemeente samen te bouwen en te groeien