Doopdienst 19 juni 2022 – hoofdlocatie

Toetreders

Johan Kuipers

Ik ben geboren op 24 maart 1955 in Westeremden .

Mijn vader had een boerderij. Wij waren gereformeerd maar dat heeft mij nooit geraakt.

Ik heb vanaf een jaar of acht al een speciale relatie met Jezus maar toen ik 18 jaar was heb ik een bewuste keuze gemaakt voor Jezus, toen besefte ik wat Jezus voor mijn zonden had gedaan. Ik wou mij toen ook heel graag laten dopen om op die manier schoon te worden en met een nieuw leven te beginnen.

Mijn oude leven was al behoorlijk vies geworden, daar kon ik niet mee door leven en ik wou dat ook niet, geen dag langer. Ik wou mij dus ook heel graag laten dopen.

Mijn bekering is bij de Jezus beweging aan de schoolholm in Groningen gebeurt en ik ben gedoopt in het Noorder bad.

Jezus is voor mij de persoon die voor mijn zonden is gestorven en opgestaan. Door hem heb ik eeuwig leven en een fantastische toekomst met hem is alles mogelijk en voor nu is Jezus degene die door zijn geest mijn geest op een positieve manier beïnvloed. Met Jezus ga ik over bergen en door dalen. Jezus heeft door de werking van de Heilige Geest mijn leven eerst radicaal en toen stukje bij beetje veranderd het is geweldig om te merken dat de Geest alles geeft wat ik nodig heb. Gelaten 5 vers 22.

Door mijn bekering en doop ben ik één geworden met Jezus ook hoor ik nu bij zijn gemeente, mijn broeders en zusters. Deze heb ik nodig in goede en slechte tijden .

Ook heeft de gemeente mij nodig, samen groeien wij naar Jezus toe en samen maken wij hem groot door oa de eredienst te houden en te bezoeken. Wij zijn allen lid van een lichaam, de leden zijn aan elkaar gegeven om te dienen. Mijn verlangen nu is om nog dichter bij Hem te komen nog meer te leren nog meer te begrijpen.

We zullen zien wat de toekomst brengen moge mij geleidt des Heeren hand.

Dit is in het kort mijn verhaal.

 

Antoinette Kuipers

Ik ben opgegroeid in een liefdevol christelijk gezin. Toen ik 24 jaar was ben ik tot levend geloof gekomen door onderzoek in de bijbel. Ik was in die tijd veel met de dood bezig. Ik had geen zekerheid in mijn geloof en dacht dat ik verloren was. Maar toen las ik in de bijbel dat Jezus voor mij aan het kruis was gegaan. Jezus zei: Ik ben de weg ,de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij . Deze woorden kwamen binnen alsof de Heer ze zelf tot mij sprak. Wat een Genade! Ik heb mij toen in een Baptisten gemeente laten dopen. Mijn leven is vanaf dat moment veranderd. Mijn angst was weg. Ik was niet meer bang voor de dood. En samen met mijn man en kinderen zijn we Jezus over bergen en door diepe dalen gaan volgen. Prachtige wonderen mocht ik aan de Hand van mijn Heer ervaren. Wat een Prachtige God is Hij. Waarom ik nu wil toetreden tot de Stadskerk? Omdat ik deel wil zijn van Zijn lichaam. We hebben 30 jaar een gemeente gediend en willen nu graag dit in deze kerk voort zetten. Mijn verlangen in de relatie met Jezus is nog meer groeien, dienen en liefhebben .

Tiana Boersma

Negen jaar geleden ben ik tijdens een paasdienst tot het geloof gekomen. Het was net of ik alleen werd toegesproken en was zo ontroerd door de liefdevolle woorden over Jezus. Wat Jezus ook voor mij aan het kruis gedragen had kon ik moeilijk bevatten. Ik had een negatief zelfbeeld en was altijd iedereen aan het pleasen. Ik was vaak somber en voelde een leegte die ik probeerde op te vullen door goedkeuring en waardering van anderen. Ik probeerde een betere versie van mezelf te maken door me bij elkaar te puzzelen, van een ieder die ik leuk vond pakte ik goede eigenschappen die mij aanspraken. Wat geweldig om dan te horen dat God je precies zo uniek gemaakt heeft volgens zijn plan en dat je waardevol bent! Hierdoor bloeide ik enorm op en wilde iedereen over Jezus vertellen. Mensen om mij heen zagen de verandering maar vonden dat ik de weg totaal kwijt was geraakt terwijl ik de juiste weg had gevonden!

Een half jaar later heb ik me laten dopen. Wat was ik blij dat ik de oude Tiana in het watergraf achter mocht laten en opnieuw met Jezus op mocht staan.

Door heftige omstandigheden kon ik mijn relatie met God niet onderhouden. Ik voelde me te bezwaard en terneergeslagen en had mezelf wijsgemaakt dat God teleurgesteld was in mij en dat alle kansen waren verkeken.

Het verlangen bleef om een gezonde relatie met Jezus op te bouwen en een vrouw naar Gods’ hart te worden.

Ruim een jaar geleden ben ik begonnen met het bezoeken van de diensten van de Stadskerk. Mijn verlangen in mijn relatie met Jezus is dat ik mijn identiteit in Christus mag gaan ontdekken en hier ook voor mag gaan staan. Ik wil graag toetreden tot de kerk omdat God ons ook opdraagt om je aan te sluiten bij een plaatselijke gemeente om onderdeel te zijn van het lichaam van Christus. Ook om jullie te leren kennen en samen op te trekken. In mijn dagelijks leven sta ik alleen in het geloof. Jezus is voor mij de enige weg, de waarheid en het leven!

 

Christy Pijning

Als meisje van 13 jaar wist ik zéker dat ik mijn leven lang een leerling van Jezus wilde zijn. Mijn ouders vonden dat mooi maar vonden mij ook erg jong. Toch was mijn hartsverlangen zo groot dat ze begrepen dat het een serieuze beslissing was. Op 4 november 1990 heb ik me laten dopen en dat is nog steeds de beste keus ooit geweest. Wat ik zo gaaf vind is dat Jezus mens en God ineen is. Dat ik mezelf in Hem mag herkennen, weet dat hij ook een mens van vlees en bloed is geweest, vind ik ontzettend troostrijk. Dat ik in Jezus tegelijk God mag leren kennen geeft me een groot verlangen om elke dag weer Gods wil te doen, Jezus is voor de bom, ik ben oprecht een Jezusfan, wat Hij ons leert is zo geniaal en radicaal. Ik wens iedereen toe Jezus en daarmee God te leren kennen.

Waar in mijn leven grote verlatenheid is geweest, heb ik ook diep mogen ervaren dat God er is. Het was niet de vraag of ík nog kon, of ík nog wilde, God wil en God leeft in mij, Hij houdt mij vast. Deze ervaring heeft mijn geloof verdiept en me ontzettend vrij gemaakt in mijn geloof. God is zooooooo groot, en zo liefdevol, dat kunnen we niet omvatten, maar ik heb er gouden glimpen van mogen meekrijgen.
Na een periode van stilte, ruimte, zoeken naar mijn plek in de gemeente van God, samen met mn kinderen, kan ik nu opnieuw verlangen naar actief deelgenoot zijn van een gemeente. Mijzelf openstellen voor mensen, voor een gemeente, voor activiteiten en voor het inzetten van mijn talent- God liet me zien dat ik er mag zijn, gewoon zoals ik ben, en ook dat mijn broeders en zusters er mogen zijn, precies zoals ze zijn. God gebruikt ménsen voor zijn werk. Het verlangen en de vreugde hierover is zo groot dat ik bijna barst van de energie. Ik heb een gemeente nodig, en ik weet al heel lang dat het niet uitmaakt welke, waar twee of meer in zijn Naam vergaderd zijn daar is God aanwezig. In De Stadskerk voel ik me op mn plek, thuis, daar waar je je veilig voelt. En dat is een grote zegen. Mijn verlangen is om in mijn hele wezen doordrongen te worden van Gods genade voor mij, en daarmee die genade te kunnen schenken aan anderen.
‘Er is jou mens gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God’.
Dit is een lijftekst van mij, en met deze tekst zou ik graag lid willen worden van de gemeente. Ik hoop met jullie te kunnen wandelen en Gods weg te gaan.

Chris Havinga

Wij lopen al wat jaartjes op met de Heer. In onze studententijd is het geloof dat we van huis uit hebben meegekregen meer voor ons gaan leven en is het een persoonlijk geloof geworden. We hebben in die tijd Jezus beter leren kennen en mooie dingen meegemaakt met de Heilige Geest. Een wonderlijke gebeurtenis in onze familie heeft ons destijds in het bijzonder geraakt. We hebben ons toen ook als volwassene laten dopen om ons oude leven te begraven en met Jezus verder te leven. Wij vinden het belangrijk om samen op te trekken in het volgen van Jezus en daarom zijn we graag verbonden aan een kerk. In deze kerk hebben wij een gemeente gevonden die vol is van God, waar ruimte is voor persoonlijke groei en die een hart heeft voor de stad. Wij willen hier heel graag deel van uitmaken, samen met onze kinderen.

Els Havinga-Jonker

Wij lopen al wat jaartjes op met de Heer. In onze studententijd is het geloof dat we van huis uit hebben meegekregen meer voor ons gaan leven en is het een persoonlijk geloof geworden. We hebben in die tijd Jezus beter leren kennen en mooie dingen meegemaakt met de Heilige Geest. Een wonderlijke gebeurtenis in onze familie heeft ons destijds in het bijzonder geraakt. We hebben ons toen ook als volwassene laten dopen om ons oude leven te begraven en met Jezus verder te leven. Wij vinden het belangrijk om samen op te trekken in het volgen van Jezus en daarom zijn we graag verbonden aan een kerk. In deze kerk hebben wij een gemeente gevonden die vol is van God, waar ruimte is voor persoonlijke groei en die een hart heeft voor de stad. Wij willen hier heel graag deel van uitmaken, samen met onze kinderen.

Dominique Zonnebeld

Wie Jezus voor mij is, wel wat is Hij niet voor mij? Hij is mijn vriend op wie ik bouw en vertrouw. Steun mag zoeken en troost als ik dat nodig heb maar ook een fijne tijd mee mag hebben. Hij is mijn bevrijder en verlosser. Door Hem alleen ben ik vrijgekocht van mijn schuld en mag ik in vrijheid leven. Daarnaast is Jezus mijn geneesheer, ik ben op gebed genezen van doofheid, kanker, en depressie. Kort gezegd is hij alles voor mij. Ik kan mijn leven niet voorstellen zonder Hem in mijn leven.

Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin en heb Gods Geest bijna altijd ervaren in mijn leven. Al als kind heb ik er voor gekozen om voor Hem te leven en (tot zover ik dat kan) zijn wil te doen. Toen ik 11 jaar was wilde ik mij graag laten dopen, echter vond de kerk destijds mij te jong. Na vele jaren geduld heb ik mij laten dopen in de Waardevol leven gemeente te Loppersum op 11OCT2015. Na mijn doop heb ik ervaren dat mijn relatie met God dieper is geworden en de liefde voor Hem en voor zijn schepping. Hij heeft mij leren inzien dat ik mijzelf mag zijn en waardevol ben. Dat ik deel mag zijn van zijn Koninkrijk en mijn gaven en talenten mag gaan ontdekken. Waarom ik wil toetreden tot de Stadskerk is omdat ik graag deel wil zijn van de gemeente en hierin mee wil bouwen. Zoals in het woord staat levende bouwstenen (1 Petrus 2). Ervaren om samen één te zijn en actief in de gemeente.

Ik verlang ernaar mijn geloofsleven te verdiepen en relaties aan te gaan met mijn broeders en zusters in geloof. Samen te bouwen aan Gods koninkrijk en zijn liefde, woorden en licht te verspreiden op deze aarde.