Doopdienst 19 november 2023 – hoofdlocatie

Dopelingen

Marko Koning

Ik ben niet gelovig opgevoed maar ging altijd wel naar christelijke scholen. In 2007 besloot ik om voor het eerst de kerstnachtdienst in de Nieuwe Kerk te bezoeken. Dat werd een jarenlange traditie.

Zes jaar later leerde ik via mijn vrijwilligerswerk bij de jeugdopleiding van FC Groningen Michael kennen, een jongen met een moeilijke jeugd die in verschillende pleeggezinnen had gezeten. Op een gegeven moment vertelde hij me dat hij was opgenomen in een Christelijk gezin. Voorwaarde was dat hij meeging naar de kerk, de Levensbron in Zevenhuizen.

Michael vertelde veel over het geloof. Dit maakte me nieuwsgierig en ik besloot begin 2015 om de zondagsdiensten in de Nieuwe Kerk te bezoeken. In december van datzelfde jaar zei Michael tegen mij: als ik in Groningen had gewoond was ik waarschijnlijk naar de Stadskerk gegaan. Dat zette me aan het denken, ik droomde erover en in januari 2016 stapte ik voor het eerst de Stadskerk binnen. Hier merkte ik al snel een verandering. Ik werd opgebouwd en geraakt door de diensten. Op 29 mei ging een preek over heiligheid en er werd een oproep gedaan of iemand zijn leven wilde geven aan Jezus. Ik stak mijn hand op en een nieuwe geloofsstap was gezet.

In het najaar van 2016 heb ik de Alpha-cursus gevolgd. Daar heb ik Jezus pas echt leren kennen. Het waren gezellige maar bovenal bemoedigende weken vol geloofsopbouw. De jaren gingen daarna voorbij tot in 2020 de Coronapandemie kwam opzetten. Geen mooie tijd maar voor mijn geloofsleven achteraf gezien een zegen. Voor Corona stond de zondagsdienst in de Stadskerk centraal maar tijdens Corona leerde ik mezelf om God elke dag centraal in mijn leven te stellen.

Op zondag 18 juni begon een prekenserie over Jona. Mark vertelde dat Jona de stem van de Heer hoorde maar zijn eigen weg koos, weg van de Heer. Het was alsof God rechtstreeks tot mij sprak en zei: Marko, kies mijn weg en laat je dopen. Ineens was de jarenlange twijfel om me te laten dopen weg. Ik voelde een soort van bevrijding, alsof de ketenen bij mij werden afgebroken. In Deuteronomium 11:26 staat: Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen zegen en vloek. Ik kies voor zegen en zeg ja tegen Jezus.

Daniëlle Acton

Ik heb altijd al geweten dat er meer was dan alleen dit leven hier op aarde. Mocht daar van huis uit niets mee doen. Na jaren het verkeerde pad te hebben gekozen, heb ik in april dit jaar besloten Jezus te gaan volgen en te leren kennen. Ik ben toen de Alpha cursus gaan doen en ik kwam letterlijk thuis. Hij heeft mij altijd liefgehad en ik hem. En daarom laat ik me vandaag dopen.

Sharon van Duinen

Er werd me gevraagd of ik een aantal vragen wilde beantwoorden voor mijn doopgesprek en eigenlijk was daar ook direct mijn Getuigenis..

De eerste vraag was:

Wie is Jezus voor mij?

Jezus is mijn voorbeeld. Mijn leider, die ik wil volgen in het dagelijkse leven. Jezus is voor mij de meester, de leraar die mij leert om vanuit liefde, in het licht te leven en de duisternis achter mij te laten.. Jezus is mijn redder en mijn verlosser..

De tweede vraag die mij gesteld werd: Hoe heeft Jezus mijn leven veranderd?

Dit voorjaar heb ik deelgenomen aan de Alpha cursus. En na deze cursus kan ik niet anders dan zeggen dat God bestaat! Ik geloof!! En ik wil Jezus volgen!

Ik ben niet christelijk opgevoed, maar als ik zo terug kijk.. Denk ik nu.. Hij is er altijd al geweest en hij heeft me dat ook op verschillende manieren willen laten zien en willen laten voelen..

Wat me al heel lang op valt is dat mensen die in God geloven liefde uitstralen, mij die liefde laten voelen, een bepaalde warmte om zich heen dragen en veel minder boos en heftig zijn dan niet gelovige mensen. Heel fijn! Ik werd nieuwsgierig en wilde hier meer over weten..

Ik denk dat ik ongeveer 25 was toen ik het nieuwe testament voor het eerst ging lezen.. Ik heb in die tijd mensen ontmoet, die heel actief leefden met Jezus. Bij deze mensen thuis komen was altijd zo ontzettend fijn.. er was zoveel liefde en warmte, je was altijd welkom. Ik wilde dit, wat zij deden, hoe zij leefden, wat zij uitstraalde.. Ik wilde dat begrijpen.. Daarom ben ik de bijbel gaan lezen.. En op mijn manier begreep ik de bijbel.. De boodschap die ik er in las was: leef in liefde.. help elkaar, wees een goed mens, laat alles waarmee je jezelf en een ander pijn doet los en leef gelukkig en gezond! Ik denk dat er toen al iets in mij geraakt is, ik wilde een goed mens zijn, niet liegen, leven vanuit liefde.. Het goed doen er voor een ander zijn.. En ik geloofde ergens ook wel dat er misschien een God bestond, maar ik wist te weinig van het geloof.. Helaas kon ik het geloof op dat moment niet vast houden.. Ik verloor die mensen weer uit het oog en ik had teveel strijd om in het geloof te blijven..

Ik heb het niet makkelijk gehad in mijn leven tot nu toe.. In het gezin waarin ik geboren ben vinden wij liefde en gelukkig zijn moeilijk. Ik weet dat mijn ouders heel veel van mij houden, maar hebben zelf ook niet zo goed geleerd hoe liefde werkt.. Er was wel veel boosheid, wantrouwen, verdriet, eenzaamheid, angst en pijn.. en als dat je basis is.. voel je je vaak ook aangetrokken tot mensen die het zelfde doen, denken en voelen.. Voor mij zijn dit altijd mensen geweest die, net als ik, niet in staat waren tot echte verbinding. Geen echte liefde kunnen geven en ontvangen…

Ik ben al heel lang opzoek naar liefde, ik wilde de pijn en eenzaamheid kwijt, het gat in mijn hart vullen.. Ik zocht het alleen op de verkeerde plekken en helaas leidde dit eigenlijk alleen maar tot nog meer pijn, verdriet en eenzaamheid..

Ik ga al jaren met kerst naar een nachtmis. Ieder jaar naar een andere kerk. Dit afgelopen jaar was ik op tijd voor het aanmelden van een dienst bij de Stadskerk! Na de dienst liepen we naar buiten en tussen al die mensen kwam iemand van de stadskerk recht op me aflopen en zei: JIJ moet de Alpha cursus gaan doen en gaf me een folder.. en ik voelde het tot in m’n tenen.. ja, dit ga ik doen!

3 maanden later startte de Alpha cursus! Ik kwam in een hele fijne groep terecht! Met hele lieve mensen! Christenen! Mijn doel was leren leven vanuit liefde. Liefde voelen en liefde geven.. op dat

moment nog los van of God wel of niet bestond. Ik voelde me in deze groep, voor het eerst echt gehoord en gezien.. Mijn hart begon weer te stromen.. en vanaf de eerste cursus avond was het raak! Ik stelde me open voor God en daar was hij! Ik voelde zoveel warmte, zoveel liefde.. Ik leek wel verliefd! Iedere week was een levensles.. Alles waar ik al jaren in vast liep werd stapje voor stapje uitgelegd en opgelost.. Ik ging bidden en vroeg om hulp en hulp kwam! Iedere week kreeg ik antwoorden op vragen.. door dromen, door gedachten, inzichten door gebeurtenissen, door de Alpha lessen, door de diensten op zondag, God sprak door andere mensen heen.. Het stopte niet.. Mensen gingen voor me bidden, vroegen om genezing, om bescherming. Er gebeurde veel! Heel veel mooie dingen!

Ook na de Alpha cursus gaat het gewoon door.. in iedere dienst op zondag zit een persoonlijke boodschap, een stukje genezing, een les een openbaring.. en door de week ervaar ik, oefen ik, leer ik en groei ik..

In het begin van de Alpha cursus kreeg ik steeds terug: stapje voor stapje, doe maar rustig aan! Ik wilde alles tegelijk! Ik was gewoon verliefd! Ik fladderde door het leven en kon maar over 1 ding praten en dat was het geloof! God, Jezus en de heilige geest.. Zelfs met mensen die ik niet kende begon ik een gesprek over het geloof..

Maar goed stapje voor stapje.. ja dat klopt.. stapje voor stapje groei en genees ik.. Waar ik eerst 10 cursussen wilde gaan doen, Bijbelstudie en bij allemaal kringen wilde en wilde leren hoe ik vanuit liefde leef en een goed christenen word, voel ik nu dat dit uit zichzelf komt.. stapje voor stapje.. mn enorme muur word langzaam afgebroken, ik word steeds zachter, vrolijker.. Ik denk dat m’n hart open gaat.. en als ik wel een verkeerde keuze maak of uit gewoonte anders reageer dan ik zou willen.. dan leer ik daar van.. Voor mij is het geloof echt 1 groot feest! M’n hart stroomt er van over.. Niks van alles moeten of juist van alles niet mogen! Voor mij voelt het echt als leven in het licht met een handleiding.. “Als je dit wel doet en dat niet doet komt het allemaal goed en leef je lang en gelukkig!”

De volgende vraag: Waarom ik gedoopt wil worden..

Ik geloof niet in God omdat ik hoop op een eeuwig leven en graag gered en genezen wil worden. Er is alleen zoveel veranderd en zoveel gebeurd in de afgelopen maanden.. en Ik voel in alles dat dit van God komt.. ik kan er gewoon niet omheen! God bestaat! Ik voel dat God bij me is en ik voel dat God me helpt en geneest! En daar ben ik heel erg dankbaar voor! En ik begin de mooie dingen in dit leven te zien.. Ik ben toe aan de volgende stap en dat is me laten dopen. Ik wil heel graag mijn oude leven achter me laten en opstaan in een leven samen met Jezus. Ik geloof dat dit de enige juiste weg is!

Wat is mijn verlangen in mijn relatie met Jezus?

God geneest! Dat hoorde ik continu op de Alpha, op zondag in de kerk, op andere christelijke bijeenkomsten, ik lees het in de bijbel, overal kom ik deze woorden tegen.. en ja! Dat geloof ik. Ik ben in eerste instantie onwetend naar de Alpha cursus gegaan om te leren te leven vanuit liefde.. Ik werd naar deze cursus toegetrokken.. omdat ik voelde dat ik dit hier wel eens kon leren.. en wat blijkt? God is liefde! Jezus is liefde!! God is de enige die je kan genezen!! en ik voel dat hij me geneest, hij heelt mijn hart. Ik heb hiervoor een hogere macht nodig, want het lukte me niet alleen.. en hij is er!

Mijn verlangen, mijn hoop is dat ik sterk genoeg ben om bij hem te blijven om Jezus te blijven volgen. Ik weet dat hij bij mij is.. Dat voel ik continu..

Ik weet dat ik nog veel ga leren.. nog veel ga groeien.. Ik wil groeien in geloof, in mijn liefde voor god.. en leren leven zoals dat voor ons bedoeld is.. en ik weet dat god mij die weg aan het wijzen is..

Dus ja.. het enige wat ik hoop en verlang is dat ik bij hem blijf.. Ik wil van hem houden zoals hij van mij houd.. en dat ik dit ook mag uitdragen, zodat andere mensen deze hele bijzondere ervaring ook kunnen beleven..

Evelien Spijkman

Ik ben opgegroeid met christelijke ouders, maar heb het geloof zo’n 20 jaar geleden vaarwelgezegd. Door dingen in mijn jeugd die zijn gebeurd – en die niet zijn gebeurd – heb ik het nooit echt kunnen voelen of ervaren. Ik ben daarna wel altijd zoekende geweest naar de waarheid, en naar heling en groei. Zo’n 6 jaar geleden vond ik dan ook de weg naar persoonlijke ontwikkeling, en van daaruit was een brug naar spiritualiteit gemakkelijk gemaakt.
Tot een dame op Instagram, Isabelle Chappin, die ik volgde om haar wijze woorden rondom corona, ineens begon te vertellen over God. En over Jezus. Ze waarschuwde voor de populaire vorm van spiritualiteit, new age, waar ik me langzaamaan steeds meer in was gaan begeven. Vanaf haar eerste post voelde ik meteen de waarheid van alles wat ze zei en ondanks aanvankelijk weerstand te voelen kon ik niet meer terug. Een periode van loslaten wat me niet meer diende en onderzoeken wat Jezus voor mij kon betekenen begon, waar de Alpha cursus heel mooi aan heeft bijgedragen, en waar nieuwe vriendschappen voor het leven zijn gevormd.
Afgelopen zomer ben ik 2 maanden naar Brisbane, Australië geweest en ik besloot er met 3 intenties heen te gaan: Ik wilde mijn relatie met God verdiepen, andere christenen ontmoeten en vrijwilligerswerk doen. Wat ik daar heb geleerd is dat ik heel hard mijn best kan doen om iets te regelen of voor elkaar te krijgen, maar dat God al een perfect plan klaar heeft liggen en dat je het simpelweg mag aannemen en volgen. Ik kwam in een voor mij perfecte kerkgemeenschap terecht. Ik mocht bij een liefdevol stel verblijven waar het enorm mee klikte en enkele dagen per week hielp ik mee in de voedselbank verbonden aan deze kerk. Ik had het er wel heel erg naar mijn zin en vroeg me al snel af of ik hier niet langer kon blijven..
Afgelopen jaar heb ik vaak gedacht: Had ik dit maar eerder geweten, was ik maar eerder op dit pad terecht gekomen. Ik ben al 41 en heb nog zo mijn verlangens voor de rest van mijn leven. Maar God besloot deze zorgen bij me weg te nemen, door via 2 verschillende voorgangers tot me te spreken. Hij zei: “Het mag misschien lijken alsof seizoenen voor niets zijn geweest, maar dat is niet zo. God is je aan het voorbereiden.” De zondag erop kreeg ik de bevestigende woorden: “God zal de tijd die je verloren hebt met je goedmaken. Verheug je slechts over de kans die God je heeft gegeven, een prachtige kans.” Hoe dit er exact uit komt te zien weet ik niet. Wel is me vervolgens een baan aangeboden, waardoor ik nu over een week weer voor 3 maanden die kant op ga. Met nieuwe intenties, maar uiteraard wederom gericht op God. En waar ik ook heen zal gaan, vanaf nu zal ik Hem voor altijd blijven volgen

Toetreders

Bineke Kloosterman

Mijn naam is Bineke Kloosterman, sinds 2,5 jaar woon ik met mijn man en 3 kinderen in Aduard. Vanaf die tijd bezoeken we hier de diensten en doen we mee met diverse activiteiten. Voor die tijd kenden we deze kerk ook al wel, toen woonden we in Winsum. Intussen begin ik me hier steeds meer thuis te voelen en wil ik me graag aansluiten bij deze mooie gemeente. Hier gebeuren mooie dingen waar ik graag deel van uit wil maken.

Ik zal nog wat meer over mezelf vertellen: door het gezin waarin ik opgroeide, kende ik God en de Bijbel vanaf het begin. Daar ben ik erg dankbaar voor. Pas in mijn studententijd ontdekte ik dat Gods liefde en vergeving onvoorwaardelijk is, en dus ook voor mij bestemd. Dat veranderde mijn leven behoorlijk. God werd het allerbelangrijkste voor mij. Ik merkte dat God reageerde op mijn gebeden en dat Hij ook tot mij sprak als ik luisterde. Ik ontdekte dat ik dichtbij Hem, door in Zijn aanwezigheid te zijn, diepe vrede en vreugde ontvang, zo kreeg ik herstel van een heel aantal angsten. Ik leerde dat ik van mezelf mag houden en waardevol ben. Door Hem ontvang ik richting in mijn leven.

Nog niet zo heel lang geleden heb ik me laten dopen, dat was op 11 juli 2020 bij Lauwersoog. Voor die tijd dacht ik dat het wel prima was zo, met God en mij, maar uiteindelijk begreep ik dat dopen er echt wel bij hoort en dat het ook een geestelijke betekenis heeft!

Nu leer ik steeds meer te luisteren naar Gods Stem, ik leer de gaven van de Geest steeds beter kennen en gebruiken. Dat we in Zijn liefde en kracht, samen met Hem, de duisternis in onze levens kunnen overwinnen! Ik kan me nu niets mooiers meer bedenken, dan om me daarvoor in te zetten en daarin verder te groeien.

Graag wil ik dat samen met jullie doen. Laten we elkaar opbouwen en aanmoedigen, en om elkaar heen staan. Om zo steeds meer van Gods liefde te kunnen ontvangen, te beantwoorden en door te geven!

Berber de Boer – Dijkstra

Als kind ben ik opgegroeid in een gelovig gezin, maar het geloof leefde niet heel erg. We kregen de basis mee van de Bijbelverhalen en bidden voor het eten en slapengaan. Dit was heel mooi, maar ik verlangde eigenlijk altijd naar meer van God. We gingen wel eens naar een protestantse gemeente, maar toen mijn ouders op mijn 9e gingen scheiden is dat wat verwatert.

Toen ik een jaar of 15 was had ik een gesprek met mijn moeder over de grote vraag of God nou echt bestond. Tijdens het gesprek zag ik opeens een groot licht in de kamer en begon ik heel hard te huilen. God kwam op dat moment heel dichtbij en dat was echt een bevestiging voor mij, ik wist ook direct dat het God was. Hoewel dat moment heel bijzonder was, heb ik daar verder niet veel mee gedaan.

Toen ik 17 was, belandde ik via vrienden weer in de kerk; een vrije baptistengemeente. Dit voelde voor mij als thuiskomen. Vanaf dat moment is mijn geloofsleven echt begonnen. Op mijn 18e heb ik me laten dopen. Ik heb in de periode daarna cursussen gevolgd, ben met kerkweekenden mee geweest en heb een passie voor Jezus ontwikkeld.

Na de scheiding van mijn ouders heb ik veel situaties van verdriet gekend. In dit verdriet heeft God mij echt herstel gebracht door een traject bij Vrijheid & Herstel afgelopen jaar. Ik heb door gebed beelden van God mogen ontvangen en Zijn waarheid over mij en mijn situaties leren kennen. Ik heb echt mogen ervaren hoe liefdevol onze God is en dat hij mij door en door kent. Zijn goedheid is zo groot en zijn genade is niet te bevatten. Dankzij Jezus mogen we dat ontvangen en dat is iets waar ik heel dankbaar voor ben. Ik wil Gods liefde uitstralen en Zijn genade delen met de mensen om mij heen.

Sinds een aantal jaar kom ik hier als gast, samen met mijn man Jelmer, die hier al lid is. We voelen ons hier vrij, ervaren veel leiding van de Heilige Geest en oprechte passie voor Jezus. Daar willen wij graag achteraan gaan en ons ook inzetten in deze gemeente.