Doopdienst 21 november 2021

Dopelingen

Rayat Ablahed

Mijn naam is Rayat Ablahed. Ik ben 37 jaar en geboren in Noord-Irak. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen, een meisje is 13 jaar, jongen is 11 jaar oud en de jongste is 4.
Ik kwam 9 jaar geleden naar Nederland en kom uit een christelijk gezin. Ik leefde in de geneugten van de wereld, en ik was gebonden door de gedachten van de duivel, en ik bad tot afgoden en beelden, ik tot God de heiligen, en ik vroeg hen voor hulp. Ik vermoedde dat dit geloof in wat ik doe niet waar is en ik was op zoek naar de waarheid en of de Heer bestaat of niet. Op 16-09-2021 heeft de Heer mij aangeraakt door een gebed en mijn ogen geopend en me bevrijdt van de slavernij die ik beoefende in mijn oude leven. Op 19-9-2021, toen ik in de kerk was, werd ik vervuld met de Heilige Geest en aanvaardde ik de Heer Jezus als Verlosser over mijn leven, en ontving ik de nieuwe geboorte van Jezus Christus.

Ik besloot me tot Christus te laten dopen om te getuigen dat Christus al mijn zonden had vergeven en dat ik zou sterven en met Hem zou opstaan.

Bilal Alhenawi

De weg naar het leven.
Wanneer een persoon moeilijke tijden doormaakt, zit hij tussen twee mogelijkheden: Of hij wendt zich tot zijn geloof om God te vragen hem te helpen of hij geeft zich over aan Satan omdat hij geen geloof heeft of misschien omdat hij de verkeerde deur klopt.

Helaas heb ik lang op de verkeerde deur geklopt en het resultaat was: NIKS. Dus uiteindelijk heb ik geconcludeerd, naast andere persoonlijke redenen, dat er absoluut geen god was!

Maar af en toe voelde ik schaamte en kreeg ik het gevoel dat er een God in deze wereld was, maar wie hij was, dat was de vraag waarop ik geen antwoord kon vinden.
Op de weg naar Nederland heb ik heel veel moeilijke gevoelens meegemaakt, onder andere angst, verdriet, vermoeidheid en wanhoop.

Toen ik na 6 maanden in Nederland aankwam, was ik helemaal uitgeput, mentaal en fysiek…

Tot die tijd wist ik nog niet dat hij het was die mij gered heeft. Ik wist niet dat Jezus niet alleen op de deur van mijn hart geklopt had maar ook dat hij mij naar hier gebracht heeft om zijn geliefde zoon te worden!

Hij heeft mij een broer gestuurd om in mijn oor te fluisteren: ik ga naar de kerk om te bidden!

Hoewel ik vroeger veel over het Christendom gelezen heb, heb ik het nooit gedurfd om naar de kerk te gaan om meerdere redenen maar nu ben ik een vrij man in een vrij land!

Dus ik heb een beslissing genomen om de genoemde broer te vragen of ik met hem naar de kerk mocht gaan, maar ik was nog onzeker. Uiteindelijk heb ik hem erover kunnen vragen.

Toen ik voor het eerst naar de kerk ging, was er een doop van enkele broers, alsof Jezus mij probeerde te vertellen dat dit is wat ik gedaan heb voor jouw. Ik stierf voor jou aan het kruis, wat zou je willen doen?

Op die dag voelde ik me vrolijk en ik heb een beslissing genomen om Jezus te leren kennen en zijn weg te volgen en sindsdien is mijn leven voor altijd veranderd.

Jezus gaf mij niet alleen rust en vrede maar hij stelde me ook in staat om zijn liefde en zijn zorg in mijn leven te winnen. Daarom zou ik graag willen getuigen dat hij echt de opstanding en het leven is.

 

Rosalinda Horinga

Ik heb het geloof van huis uit mee gekregen en ben als kind gedoopt.

Jezus is voor mij een vast vertrouwen en zeker weten. Ook als de omstandigheden daar niet naar waren, en ik me afvroeg of hij er wel zou zijn kwam er altijd rust en vrede.

Wij zijn een aantal jaren geleden als gastlid gekomen en ik vond het mooi als mensen werden gedoopt maar had niet het idee dat het voor mij nodig zou zijn.

Ik was gedoopt, heb belijdenis gedaan dus met mij zat het wel goed.

Ik heb wel altijd het verlangen gehad om nog een diepere relatie met Jezus te hebben en zijn stem en leiding dieper te ervaren.

In de Stadskerk waren er mensen die in tongen konden spreken, die Gods stem konden verstaan. Ik vond dat bijzonder omdat ik daar niet mee opgegroeid ben. Ik ben er toen meer over gaan lezen en mee bezig gegaan. Tijdens corona zijn we naar de farmhouse geweest, die was toen open, en hadden we een preek over de geloofsdoop en dat raakte mij diep.

Een gezonde wedergeboorte bestaat uit bekering, waterdoop, en vervulling van de heilige Geest.
Ik heb toen aan God gevraagd of hij mensen op mijn pad wou sturen die mij konden helpen.
Met een klant van mij “Tina” heb ik het over de waterdoop gehad en zei ze:
‘Ik heb wel een boekje voor je over de kracht van de waterdoop die mag je houden misschien heb je er wat aan. ‘
Het laatste zetje kwam toen we naar de Kingdom Culture dienst waren en het ging over je leven aan Jezus geven en je hart uitstorten bij hem en dat je goed genoeg was, bekeer je en laat je dopen.
Aan het eind werd er een oproep gedaan dat Jezus aan je hart klopt en als je dat voelde dat je naar voren mocht komen. Ik voelde echt dat er aan mijn hart werd geklopt maar dacht, ik heb geen zin om daar vooraan te staan, ik sta hier prima.

Hij deed de oproep nog een keer en het kloppen werd harder op mijn hart maar ik bleef staan.
Voor de derde keer werd er gezegd dat God bij mensen op het hart aan het aankloppen was en mijn hart ging zo tekeer en ik werd opeens zo blij van binnen dat ik wist dat de uitnodiging voor mij was.
Ik wil mij identificeren met de kruisdood en opstanding van Christus en dat de geest wedergeboren wordt door de kracht van de heilige Geest. Daarom laat ik mij dopen.

Gerben Noordhuis

Mijn naam is Gerben Noordhuis en ik heb besloten om mij te laten dopen.

Vanaf de wieg ben ik grootgebracht met het geloof in de redding van Jezus. Het is voor mij altijd iets vanzelfsprekends om in momenten van twijfel daar op terug te kunnen vallen.

Jezus is redding en acceptatie die ik niet kan omvatten. Ik weet dat ik niet perfect ben maar omdat ik weet dat Jezus onvoorwaardelijke liefde voor mij heeft wil ik naar hem toe blijven groeien.

De laatste jaren ben ik steeds meer tot de conclusie gekomen dat de doop een keus is die ik moet maken en dus hak ik bij deze graag de knoop door en ga ik een nieuwe periode van mijn leven in.
Ik hoop te kunnen blijven groeien in mijn band met Jezus en de mensen om mij heen.

Carolien Stavenga

Hallo,
Ik ben Carolien Stavenga en ik woon met mijn lieve man Ard en onze zoon Mark van 13 jaar in Oldehove. Al heel wat jaren komen Mark en ik hier in de Stadskerk.

Het begon met een doopdienst van vrienden, en mijn nieuwe reis met God ging echt van start nadat ik met heel veel Liefde van God werd aangeraakt in een dienst waar een vriendin mij mee naartoe genomen had. Dat was zó bijzonder!!

Ik ben opgevoed met het christelijk geloof waar ik mijn ouders heel erg dankbaar voor ben. Dat is voor mij een hele waardevolle basis geweest. In Oldehove ging ik naar de PKN gemeente waar ik een fijne leerzame tijd heb gehad. Maar toch kan ik hier meer groeien in mijn relatie met God.

Jezus is voor mij mijn voorbeeld van hoe ik mijn leven zou moeten leiden. Ik ga ervoor in alle situaties in mijn leven te bedenken: What would Jesus do?

Enorm dankbaar ben ik voor het mega offer wat God en Jezus aan het kruis aan mij, aan ons gegeven heeft. Dankuwel voor uw vergeving en het Eeuwig Leven! Jezus is onze Redder!!

Ik verlang ernaar Jezus altijd als mijn broer, mijn vriend, en mijn redder en verlosser te ervaren. En dat ik ervaar dat Jezus altijd bij mij is, en hem dan ook daardoor in èlk moment van mijn leven betrek.
Toen een buurvrouw gedoopt zou worden en zij mij vroeg waarom ik nog niet gedoopt was, ben ik daar eens over na gaan denken. Ik vond heel mooi onderwijs over de waterdoop op YouTube en o.a. daardoor sta ik nu hier! Dank u God!

Ik wil me laten dopen omdat ik zo wil laten zien, vooral in de geestelijke wereld, dat ik Jezus volg!
Jezus is ook gedoopt. En door de doop laat ik mijn oude leven achter mij in het watergraf, ik sta weer op in een nieuw leven net als Jezus weer opstond uit de dood. Ook word ik vervuld met de Heilige Geest, die mij de Kracht geeft die ik nodig heb.

Kom maar op met dat nieuwe leven mèt en ìn Jezus! Ik ben er klaar voor!

Wim Zwama

Wie is Jezus voor mij?
Jezus is voor mij mijn Redder en Verlosser.
Waarom ik me laat dopen is het volgende: Ik zie het als een opdracht. Ik lees in de bijbel dat je tot geloof komt en direct daaraan vast staat, laat je dopen! Dit staat onder andere in Matteüs , Markus en Handelingen.

Kom tot geloof, en laat je dopen. Het is onlosmakelijk van elkaar. In Markus 16:16 zijn het de woorden van Jezus, vlak voor Hij naar de hemel ging. Heel belangrijk dus.

Mijn verlangen in de relatie met Jezus is dat ik Hem wil volgen en groeien in geloof, en dienstbaar zijn in Zijn gemeente en het verlangen om vrijmoedig om over Hem te spreken. Amen!

Sylvia Zwama

Wie is Jezus voor mij? Jezus is voor mij mijn Redder en Verlosser.
Mijn rustpunt in mijn leven. Hij heeft mij aangeraakt met de woorden van opwekking 695.
Vind rust mij ziel in God alleen.
Ken Zijn kracht, Vertrouw Hem en wees stil!
Hij houdt mij vast in Zijn sterke hand.
Groot is Uw trouw, o Heer.
Ik wil mij graag laten dopen, omdat ik mijn oude leven achter me wil laten en met Hem wil opstaan in een nieuw leven!
Zoals in Handelingen 2: 38 staat: En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.
Mijn verlangen is vervuld te worden door de Heilige Geest en met Zijn hulp Gods grootheid en goedheid te laten zien aan de mensen om mij heen. Gods liefde voor ons zal nooit veranderen, alleen wij worden veranderd door Zijn liefde in ons en door ons heen.
Dank u Heer voor Uw liefde en trouw!

Lydia Mout

Ik ben Lydia, geboren in een gezin van 3 kinderen en ben er één van een tweeling. Van kinds af aan ben ik opgegroeid met God en het geloof. Dit heeft altijd een belangrijke rol gehad in mijn leven. Uiteraard zijn er momenten geweest dat het geloof niet op nummer 1 stond en dat ik het lastig vond om te geloven. Mijn studententijd is hiervan een voorbeeld. Voor het eerst werd ik in het diepe gegooid met een niet christelijke omgeving waar het niet vanzelfsprekend was om te geloven. Ik heb mijn eigen identiteit meer en meer mogen ontdekken door de fouten die ik in deze periode heb gemaakt. Doordat ik fouten heb gemaakt kwam ik uiteindelijk steeds dichter bij hetgeen wat ik al die tijd eigenlijk al ter beschikking had en tot inkeer dat God echt bij mij is. Mijn geloof geeft mij iedere dag geluk. Ook heb ik vorig jaar mijn Christelijke partner gevonden en we delen dezelfde normen en waarden. Hierin heeft God één van mijn gebeden verhoord. We zijn nu verloofd, maar zoals mijn moeder vroeger altijd zei “eerst de bekering dan de verkering”. Dit is één van de vele redenen dat ik me graag wil laten dopen. Ik voel me volledig een Christen en heb me altijd diep van binnen zo gevoeld. Dat is de reden dat ik mij vandaag de dag laat dopen. Ik wil onderdeel zijn van het plan van God. Samen met deze gemeente wil ik meer en meer van hem leren en mijn weg in het geloof is hiermee zeker niet ten einde. Ik wil geen dag zonder God zijn. Zo staat er in Galaten 3:27 “Door de doop in Christus bent u één met Hem geworden, u bent als het ware omhuld door Hem. ” Dat wil ik, iedere dag omhuld zijn door Hem.

toetreders

Marieke Bontekoe

Hallo iedereen, mijn naam is Marieke en ik wat vind ik het bijzonder om toe te treden tot de stadskerk. Het wordt de tweede kerk waar ik in mijn leven ooit lid ben geweest. Ik ben opgegroeid in Amsterdam in een fijn gezin waar mijn ouders mij gelovig hebben opgevoed. Over tweedes gesproken: de kerk waar wij heen gingen werd mijn tweede thuis. Het was een plek waar ik mij thuis voelde, waar ik gediend heb en waar ik helemaal mezelf kon zijn. Dit is ook de kerk waar ik gedoopt ben en een nieuw leven ben ingegaan.

In maart 2020 ben ik naar Groningen verhuisd, omdat God dat van mij vroeg. Ik wist toen nog niet zo goed waarom en ik vond het moeilijk om mijn gezin en mijn kerk in Amsterdam achter te laten. De afgelopen tijd van lockdown en quarantaines maakten dit niet makkelijker. Toch ben ik God heel dankbaar, omdat ik hierdoor heel veel geleerd heb van Gods trouw en Zijn liefde voor mij. God leerde mij dat ik mijn thuis in HEM mag vinden. Hij is mijn verlosser, mijn vriend, mijn Vader en Hij houdt van mij. Ik wil leven in Zijn aanwezigheid en daarmee anderen tot zegen zijn.

Ik heb God gebeden om een kerk waar ik in verbinding sta met andere Christenen. Een plek waar aan het geloof in God handen en voeten wordt gegeven en waar ik mag groeien. Deze plek vind ik in de Stadskerk. Ik voel me hier steeds meer thuis en wil graag met jullie optrekken. Ik zie ernaar uit!

 

 

 

 

 

 


Jelle Koopman & Judith Koopman

Wij zijn Jelle & Judith Koopman. Tijdens voorbereidingsconferenties van Athletes in Action in 2004 zijn wij tot geloof gekomen en in de Stadskerk gedoopt in 2007. Wij hebben een nieuw leven ontvangen en veel geleerd over leven met Jezus in de periode die volgde. Wij hebben 4 jaar in Zwolle gewoond en zijn nu weer terug in Groningen. Wij vinden de Stadskerk een fijne gemeente als het gaat over onderwijs, aanbidding, kinderwerk en communities en maken hier graag deel vanuit met ons gezin. Ons verlangen is om op creatieve manieren dichter naar Jezus toe te groeien en het zichtbaar worden van Gods Koninkrijk.

Stèphan Kruit

Ik ben Stèphan Kruit, 30 jaar en gedoopt in een andere gemeente toen ik 18 was. Ik ga al enkele jaren naar deze locatie als gast en tijdens corona vooral naar de centrum locatie. Ik wil nu dan ook graag deel uitmaken van deze mooie gemeente