Aanbidding & Gebed

Hier is veiligheid en de ruimte om God te aanbidden met alles wat in ons is. We verlangen naar meer vervulling van de Heilige Geest. Niet om voor onszelf te houden maar om uit te delen. Om meer te groeien en zo daden van gerechtigheid te brengen en het evangelie te verkondigen.
We beginnen om 19.30 uur! Ben jij erbij? 🔥