Pesachmaaltijd in De Stadskerk

Begin april vieren wij het Paasfeest, het feest waarbij we worden bepaald dat Jezus Overwinnaar is over satan en de dood.

De Israëlwerkgroep van De Stadskerk heeft als doel christenen bekend te maken met de Joodse wortels in het Christendom. Een van de bijbelse feesten voor Gods volk is het Pesachfeest, Met Pesach vieren de Joden dat God hen uit Egypte heeft uitgeleid, bevrijd van de slavernij. Het Joodse Pesach en het christelijke Paasfeest liggen dicht bij elkaar. Jezus vierde met zijn leerlingen ook de Pesachmaaltijd, de avond voordat Hij gevangengenomen werd. Tijdens deze maaltijd gaf Jezus een nieuwe betekenis aan de maaltijd:

“Zijn lichaam dat voor ons werd gegeven en Zijn bloed dat voor ons werd uitgegoten” (Luc.22:16-20) Door Jezus’ offer zijn wij bevrijd van de zonde.

In de week voor Pasen willen we de Pesachmaaltijd vieren in de kerk. Samen luisteren naar de Joodse uitleg en ervaren hoe zij de Pesachmaaltijd vieren en hoe de vervulling door Jezus heeft plaatsgevonden. Samen bewust toeleven naar het Paasfeest.
Dinsdagavond 4 april vanaf 18.15 – 21.00 uur in de Stadskerk.

Voor de maaltijd vragen we € 10,- (mocht dit een probleem zijn neem dan svp contact op met Coby Stoorvogel)

HELAAS IS OPGEVEN NIET MEER MOGELIJK