Verborgen waarheden

14 maart: Wetten

Op de eerste avond gaan we worstelen met de wetten uit het Oude Testament; hoe interpreteren we die? Kunnen we een diepere betekenis achter deze wetten vinden? Wat kunnen wij ervan leren en hoe gaan we als nieuwverbondschristenen hiermee om?

28 maart: Wereldbeeld

De tweede avond gaat over het wereldbeeld van bijbelpersonages; hoe zagen zij de wereld? Hoe interpreteerden zij het bovennatuurlijke en hoe rijmen we dat met ons huidige wetenschappelijke/rationele wereldbeeld?

11 april: Theologenpanel

De laatste avond organiseren we een panel met theologen uit verschillende tradities. Hier kun je in een groepsgesprek al je moeilijke vragen stellen over geloofsonderwerpen!

Praktische informatie

Deze theologische cursus is gespreid over 3 dinsdagavonden, om de week. De cursus is steeds in het Kleine Auditorium van de Stadskerk om 19:30.
Opgave is niet nodig, voor vragen kun je contact opnemen met Marleen Bos.