Foto album

Online dienst 2 mei 2021 – Fotograaf: Klaas van Oosterloo

@Fototeam de Stadskerk

Correspondentie: communicatie@destadskerk.nl

Fotograaf: De Stadskerk

Alle foto’s in dit album zijn eigendom van de Stadskerk. Op deze foto's is de privacyverklaring van toepassing.
Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande (schriftelijke toestemming) van de afdeling Communicatie van de Stadskerk.