Foto’s Doopdienst 16 juni 2024 Hoofdlocatie

@Fototeam de Stadskerk

Correspondentie: communicatie@destadskerk.nl

Fotograaf: Xander Brinkman

Alle foto’s in dit album zijn eigendom van de Stadskerk. Op deze foto's is de privacyverklaring van toepassing.
Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande (schriftelijke toestemming) van de afdeling Communicatie van de Stadskerk.