Foto’s Doopdienst 23 juli 2023 Centrumlocatie

@Fototeam de Stadskerk

Correspondentie: communicatie@destadskerk.nl

Fotograaf: Danine Oudman

Alle foto’s in dit album zijn eigendom van de Stadskerk. Op deze foto's is de privacyverklaring van toepassing.
Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande (schriftelijke toestemming) van de afdeling Communicatie van de Stadskerk.